24. 10. 2018

Řízení a správa požadavků v Solid Edge 2019

Zadávejte, sledujte a spravujte Vaše požadavky během návrhu a výroby produktů přímo v Solid Edge.


Správa požadavků

Každý návrh se řídí požadavky. Přesné propojení a sledování požadavků během návrhu výrobku a procesu výroby je velmi často nezbytné. Solid Edge tyto úlohy řeší pomocí nového nástroje Správa požadavků

Řízení a správa požadavků v Solid Edge 2019Solid Edge Správa požadavků umožňuje pohodlně sledovat a udržovat záznamy nebo důležité úlohy pro návrh produktů – tzv. požadavky. Díky kompletní integraci v CAD Solid Edge mají uživatelé rychlý přístup k pracovním položkám, k informacím o prováděném úkonu nebo k vyhledání požadavků. Vedoucí projektů mohou plně sledovat tyto procesy a na jejich základě se správně rozhodovat.

Dodržování cílů kvality

Správa požadavků je užitečná nejen pro plnění nařízení v oblastech leteckého, zdravotnického průmyslu a v dalších regulovaných odvětvích, ale i pro dodržování standardů kvality jako ISO 9001 a jiných interních cílů kvality. Umožnuje zpětně sledovat požadavky na CAD dokument až k původním specifikacím a uživatelé tak mají okamžitý přístup k úlohám a informacím, a mohou se tak vyhnout chybám.

Díky propojení dat návrhu a pracovních položek je možné dělat manažerská rozhodnutí bez přístupu do CAD systému, a to pouze na základě automaticky generovaných 3D PDF souborů.

 

Dozvědět se více o Správě požadavků v Solid Edge 2019 nebo přehrát video Správa požadavků v Solid Edge 2019

 

Pokud máte zájem o řešení pro Správu požadavků, neváhejte nás kontaktovat.