17. 9. 2018

Novinky v Tecnomatix 14.1

Nová verze Tecnomatix 14.1 přináší celou řadu užitečných nových nástrojů a velmi zajímavých vylepšení.


Tecnomatix Stop Envelope

Nová verze Tecnomatix 14.1 přináší celou řadu užitečných nových nástrojů a velmi zajímavých vylepšení jako jsou například Robot Program Viewer, Stop Envelope, nový manipulační kříž, snížená výpočetní náročnost při kontrole kolizí, rozšíření možností transferu dat mezi Teamcentrem a eMServerem, dynamické zobrazení rozsahu os v Robot Vieweru, změna JT reprezentace již vložené komponenty, profilové zadání silového zatížení při práci člověka a mnoho dalších novinek.

Robot Program Viewer

Nový prohlížeč Robot Program Viewer umožňuje přehledně během simulace sledovat programový kód robotu, přičemž je pro lepší přehlednost možno využít i zvýrazňování syntaxe. Programátor robotů má tak absolutní přehled nejen nad tím, kde se robot nachází v prostoru robotické linky, ale i na kterém řádku robotického programu. Do programového kódu lze vkládat „breakpointy“, sledovat varovná a chybová hlášení kontroléru robotu. Složené příkazy lze z důvodu lepší přehlednosti jednoduše sbalit.

Stop Envelope

Mohou nastat situace, kdy se robot pohybuje po neplánované nebo nepredikovatelné dráze. Například pokud dojde k nečekanému vypnutí přívodu elektrické energie, může robot díky setrvačnosti pokračovat v pohybu, dokud úplně nezastaví. Nástroj Stop Envelope umí Tecnomatix Manipulační křížvygenerovat pracovní obálku, která umožňuje zkontrolovat pohyb robotu a jeho nástroje ve všech směrech podél jeho celé dráhy.  Lze tedy například určit, zda nedojde ke kolizi robotu či jeho nástroje s bezpečnostním hrazením linky v případě neočekávaného zastavení. Tato funkce umožňuje volit mezi rychlou a přesnou metodou výpočtu a také periodou vzorkování.

Manipulační kříž

Od této verze byl přepracován manipulační kříž, který se používá nejen při manipulaci s objekty v rámci 3D prostoru linky, ale například i při „jogování“ s robotem. Manipulační kříž je navržen tak, aby odpovídal současným trendům v ostatních 3D softwarech z portfolia společnosti Siemens. Jako vizuální indikace směru manipulace se po výběru osy posuvu rozsvítí nekonečná tečkovaná přímka. Podobně se zobrazuje tečkovaná kružnice při rotační manipulaci. Tato indikace se mění podle toho, jak uživatel vybírá jednotlivé osy a objekty k manipulaci.

Více o novinkách můžete vidět ve videu Tecnomatix 14.1

 

Pokud máte zájem dozvědět se více o řešení Tecnomatix, neváhejte nás kontaktovat