30. 7. 2018

Simcenter licence tak, jak je pořebujete

Chcete řešit statiku a další pokročilé úlohy jako jsou proudění, teplo, akustika, dynamika, životnost, komposity, aeroelasticita, superelementy, nelinearity, topologii, kinematiku a další …

 


Simcenter 3D Value Based Licensing

Simcenter Value Based LicensingPak potřebujete k základnímu řešení SIMCENTER 3D takzvané Add On Moduly. Ano většinou jsou velmi drahé. S řešením Value Based Licensing (VBL) si koupíte tokeny, za které si jednotlivé moduly můžete aktivovat. Takže jeden den můžete počítat Thermal / Flow analýzu a pak modul vrátíte a dál počítáte například dynamiku a životnost.

Další použití tokenů je tam, kde je vice výpočtářských pracovišť a ne vždy všichni potřebují všechno.

Licence přesně tak, jak je potřebujete

Proč by výpočtář, který dva dny připravuje model, musel mít veškeré licence ke všem modulům. Naopak když moduly přebývají dají se využít na navýšení výkonu solveru pomocí DMP – rozšíření výkonu paměti v síti.

VBL se uplatní tam, kde je zapotřebí 5+ Add On modulů, nebo tam kde je více výpočtářských pracovišť.

Pokud máte zájem o řešení a bližší informace Simcenter, neváhejte nás kontaktovat.