26. 3. 2018

Animation Designer - simulace pohybu mechanismů už nemůžou být jednodušší

Do portfolia produktů z oblasti designu (NX CAD) přichází nový modul Animation Designer. Tento modul je určen pro rychlé simulace pohybu mechanismů.


Do portfolia produktů z oblasti designu (NX CAD) přichází nový modul Animation Designer. Tento modul je určen pro rychlé simulace pohybu mechanismů. Cílem je zkrátit na nezbytné minimum dobu, kterou konstruktér potřebuje pro definici pohybů – konstruktér se má věnovat konstrukci.

Ověření funkčnosti kinematických mechanismů

Animation Designer má dvojí určení – je určen pro rané fáze návrhu na úrovni 2D layoutu (konceptu) mechanismu a pro simulaci hotových kinematických mechanismů a pro ověření jejich funkčnosti. V rané fázi návrhu je simulace prováděna na 2D křivkách pro vytvoření návrhu pohybu a ověření drah. Tento návrh není závislý na struktuře sestavy nebo na vzájemných vazbách. 

Časová osa pohybů

Při simulaci kinematických mechanismů vytvořených v modulu sestav je možné převzít existující vazby a využít je jako vazby pro simulaci. Simulace je nezávislá na uspořádání struktury sestavy (struktura podsestav). Pro jednotlivé pohyby je možné definovat skupiny komponent, které vykonávájí stejný pohyb. To má za následek zjednodušení simulace a zkrácení času pro nastavení pohybů. Animation Designer umožnuje vytvářet časovou osu, která řídí jednotlivé pohyby.

Ve srovnání s ostatními nástroji určenými pro simulaci jako je NX Motion nebo Mechatronics Concept Designer je Animation Designer jednodušší a neřeší například působící síly, flexibilitu těles nebo dokonce fyziku. Animation Designer je ideální nástroj pokud je potřeba simulovat pohyb mechanismu a případně zjistit, jestli nedochází ke kolizi mezi tělesy.