3. 2. 2018

Digitalizace mění vše - Plant Simulation verze 14

V loňském roce proběhla celosvětová konference uživatelů Plant simulation. Kromě jiného zde byly předneseny a shrnuty změny, které se odehrály v Plant Simulationu od verze 13.1 do verze 14.0.


Assembly Station - podpora více kusovníků 

 • Assembly Station umí pracovat s více kusovníky
 • Nová možnost nastavení "Depends on Mainu MU" umožňuje definici několika kusovníků podle různých příchozích hlavních objektů
 • Assembly station nyní automaticky použije správný kusovník podle příchozího dílu bez nutnosti uživatelskéhé kontroly pomocí SimTalku

Store a Assembly Station - přímé podávání dílů

 • Nová Assembly Station přijímá Store jako predecessor
 • Assembly Station natahuje požadované díly přímo ze Store objektu
 • Na store objektu lze nastavit výstupní strategii na "Carry Part away" a tím nastavit operátora pro přenášení dílů k Assembly Station

Pick&Place Robot - zlepšení trasy pohybu

 • Podpora animací pohybu 3 až 5 osých robotů se zcela novým výpočtem nejkratší dráhy pohybu
 • Přesná poloha a orientace na zdrojovém a cílovém objektu
 • Flexibilní výběr pozice uchycení dílu robotem

Pick&Place Robot - definice cesty pohybu pro lepší vizualizaci

 • Interaktivní definice bodů pro cestu pohybu mezi objekty
 • Definicí těchto bodů lze mimo jiné definovat pokročilou cestu pohybu nebo zabránit kolizím

Aktuální (Živé) grafy jako část 3D scény

 • Lze viualizovat aktuální (živé) grafy na "graphical chart boards", které jsou součástí 3D scény
 • U "Graphical chart boards" lze měnit velikost a pozici stejně, jako u všech ostatních objektů

Jména a popisy ve 3D zobrazení

 • Ve 3D zobrazení lze zapnout jména a popisy objektů
 • Jsou volně nastavitelné - pozice, natočení

Fluid Mixer - Kontrola pro “Ingredients Complete”

 • Objekt fluid mixer poskytuje novou uživatelskou kontrolu, která je nazvána "Ingredient complete" - kontrola je spuštěna když jsou všechny potřebné ingredience naplněny do mixeru
 • Uživatel může pomocí SimTalku definovat jakoukoli akci, která má být provedena v tento okamžik
 • Potřebné ingredience jsou definované tabulkou


Novinky v Plant Simulation verze 14 - video 1. část

Novinky v Plant Simulation verze 14 - video 2. část