7. 1. 2018

S novou verzí Tecnomatix přichází spousta novinek

Nová verze Tecnomatix 14 přináší celou řadu novinek jak v oblasti funkcionality, tak i z pohledu uživatelského prostředí.


Tecnomatix 14Uživatelská zjednodušení

Byly sjednoceny dialogy Robot Jog, Add Location a Location Manipulation, takže nyní má programátor vždy k dispozici všechny informace v jednom okně. Navíc byl tento dialog rozšířen o zapnutí tzv. Ghost gun pro snažší představu o natočení nástroje, lze rovnou do nově přidávaných lokací zkopírovat připojení (attachment) z výchozí lokace a uživatel už od této verze jednoduše v manipulačním dialogu vypnout omezení editace technologických operací.

Simulation monitor byl zoptimalizován z pohledu výpočetní náročnosti. Nově se v něm zobrazují veškeré informace o dění během simulace – robotické pohyby, vykonávání logických operací, komunikace robotu s periferiemi a komunikace s PLC.

Tecnomatix 14Funkce pro simulaci dopravníků byla zásadně rozšířena. Byl optimalizován a vylepšen mechanismus hromadění dílů (stacked objects). Lze tak dosáhnout realističtější simulace nahromaděných dílů, což umožňuje studovat vliv rychlosti dopravníku na funkci linky. Uživatel si může přesnost hromadění dílů nastavovat na kartě PLC Tab v nastavení Process Simulate.

Propojení s PLC

Od verze 14 lze Tecnomatix Process Simulate 14 propojit se simulací PLC pomocí nástroje PLCSIM Advanced (kompatibilní s TIA Portal 14  a vyšším), přičemž je možno nastavit komunikaci jak s PLCSIM Advanced běžícím na stejném počítači (lokálně) nebo kdekoli na síti. Je podporováno i více instancí PLCSIM Advanced současně. Pro komunikaci lze používat jak symbolické adresy (signal name), tak i fyzickou adresu vstupu či Tecnomatix 14výstupu (server address).

Customizace a další

Zajímavou novinkou je možnost plné customizace ovládání Process Simulate. Uživatel si nyní může vybrat, zda použije defaultní nastavení, které je shodné s ostatními aplikacemi od společnosti Siemens, tradiční ovládání Tecnomatix, nebo si nastaví ovládání přesně na míru.

V Process Simulate Human byla rozšířena knihovna antropometrických databází a nové aktuální průzkumy. Modely Jack a Jill nyní mohou být opatřeny parametrickými botami a rukavicemi. Do Task Simulation Builderu byl přidán nový analytický nástroj umožňující časové vyhodnocení pracovních poloh z hlediska trvání směny. Tento nástroj generuje reporty do MS Excelu, což umožňuje snadnou customizaci na míru dle potřeb konkrétního uživatele.