4. 10. 2017

Simcenter - Nová éra inženýringu

Co to je? Kde se vzal? A co nabízí? SIMCENTER. Tak na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět v následujícím článku.


Softwarové portfolio Simcenter vyvinuté společností Siemens PLM Software poskytuje všechny potřebné inženýrské nástroje, které uspokojují nejnáročnější potřeby uživatelů a požadavky současných trendů trhu.
Pro zvládnutí složitých úkolů potřebují týmy inženýrů jednotnou sdílenou platformu pro všechny typy simulací, se špičkovými analytickými nástroji, které jsou snadno použitelné, začleňují více vývojových procesů a poskytují konzistentní výsledky. A to je hlavní myšlenka vzniku samostatného specializovaného systému. Velké společnosti mají několik specializovaných pracovišť, ale data si neumějí efektivně sdílet, neumějí je využívat mezi sebou, i když to jsou data na sobě závislá a spolu související. Simcenter je prostředí pro simulace, testování, ladění řídicích systémů a správu dat. Všechna data z těchto různých odvětví jsou propojená, dále efektivně využitelná a tvoří tak celek. Nutno zmínit dva nové pojmy, které Simcenter spojují. Prediktivní inženýrství a digitální dvojče.

Simcenter - Nová éra inženýringuKlasický přístup ověřování a validace funkčnosti již není dostatečně efektivní. Moderní vývojové procesy musí být prediktivní, využívající „digitálních dvojčat“ skutečných výrobků. Používají se simulační a testovací nástroje i inteligentní analýzy získaných dat.
Prediktivní analýzy v inženýrství, to je nový náhled na vývoj výrobků. Tato nová cesta překonává pouze ověřování simulacemi a dosahuje rychleji a s větší jistotou rozhodnutí týkající se návrhu již v rané fázi vývoje. A to díky 1D simulacím, které nám umožňují předvídat výkon výrobku v nejranějších fázích tvorby koncepčního návrhu pomocí 1D simulace. U 1D řešení je možné předvídat výkon více doménových systémů pomocí předdefinovaných knihoven součástí a použití. Následně mohou konstruktéři vytvářet realistické modely pro další ověření strategie návrhu. 1D a 3D modely je možné použít současně, a tím přesně zaznamenat úplné multi-fyzikální chování Vašeho výrobku.
Pomocí Simcenteru můžete vytvářet digitální dvojčata pro realistickou predikci chování výrobků. Digitální dvojče je vyžadováno zejména pro realistickou předpověď chování výrobku. Dále umožňuje dodávat chytré výrobky na trh rychleji, přizpůsobovat jejich chování podmínkám provozu a prodloužit jejich životnost.

Co nově nabízí portfolio Simcenter

Simcenter - Nová éra inženýringuSpolečnost Siemens PLM Software zavedla mnoho nových postupů v oblasti testování pevnosti, životnosti, hluku a vibrací (NVH). V oblasti simulací společnost Siemens PLM Software vyvinula vysoce výkonná řešení 3D analýzy a integrované hybridní postupy, které kombinují testování společně se simulací. Díky výkonným řešením 1D simulace lze simulovat a navrhovat s ohledem na kritické funkční atributy hned na počátku procesu vývoje výrobku. Jedinečnou kombinací těchto prvků a možností bezproblémové interakce se silnou strukturou správy dat, napomáhá Simcenter přesně předpovídat výkon u všech kritických atributů dříve a během celého životního cyklu výrobku. Kombinací simulace multifyziky pomocí naměřených dat, informací získaných z víceoborového auditu návrhu a analýzy dat, umožňuje Simcenter implementovat vizi analýzy prediktivního inženýringu a rychleji a sebevědoměji objevovat lepší návrhy. Siemens PLM Software také zaměstnává tým inženýrů-specialistů pro nejnáročnější úkoly a operace inženýringu. Tento tým nabízí neustálou podporu při používání softwaru, vývoj aplikací a inovace procesů. Simcenter mohl vzniknout díky akvizici dvou velkých firem v oblasti anylýz. CD-ADAPCO s produktem STAR-CCM+, jakožto světově nejvyspělejší řešič pro pokročilé CFD analýzy a společnost LMS s produkty LMS Imagine.Lab Amesim pro 1D analýzy a LMS Test.Lab pro oblast fyzického testování a zpracování těchto výsledků do digitálního prostoru na digitální dvojče.

Tři oblasti Simcenteru

1D simulace

Pomocí Simcenteru lze simulací předpovídat chování víceoborového systému již v koncepční fázi. S velkou knihovnou předdefinovaných knihoven fyziky a aplikací je možné efektivně vytvářet realistické modely, které lze použít také pro propojenou simulaci s 3D a pro ověřování strategie řízení.

Fyzické testování

Systémy fyzického testování aplikace Simcenter umožňují dosáhnout bezkonkurenční přesnosti a efektivně provádět ověřování komponent a konečného výrobku. Testovací řešení Simcenter nabízí kompletní integrované prostředí pro inženýring na základě testování.

3D simulace

Simcenter 3D umožňuje předpovídat víceoborový výkon vašich návrhů založených na 3D geometrii. Simcenter kombinuje preprocesing, velkou škálu výkonných řešičů a postprocesing s vloženými oborovými znalostmi a umožňuje předvídat reálné chování vašeho výrobku.
Simcenter 3D přináší jednotné škálovatelné a rozšiřitelné prostředí pro 3D procesy CAE týkající se návrhu, 1D simulací, testování a správy dat. Simcenter 3D urychluje proces simulace kombinací úprav geometrie, asociativního modelování simulace a víceoborových řešení s integrovanými znalostmi. Rychlé a přesné řešiče provádějí pevnostní analýzy, akustické analýzy, tepelné analýzy, analýzy proudění, analýzy kompozitů, analýzy pohybu, optimalizace a multifyzikální simulace.
STAR-CCM+ patří ještě do množiny 3D simulací a jedná se o simulační nástroj pro analýzy dynamiky tekutin, analýzy mechaniky těles, interakce struktury tekutin, analýzy přenosu tepla, analýzy dynamiky částic, analýzy reakčního proudění, elektrochemické analýzy, elektromagnetické analýzy, akustické analýzy a reologické analýzy. Nabízí přesná řešení pomocí automatizovaných workflow, která usnadňují analýzu složitých praktických problémů. Díky STAR-CCM+ je možné efektivně předvídat chování výrobků a získaná data potom použít k návrhu výrobku od koncepčního modelu až po uvedení do provozu.

Využijte vyspělá řešení

Společnost Siemens PLM Software je průkopníkem v oblasti 3D simulací s desítkami let zkušeností. Dodáváme novou generaci softwaru využívající řešení NX™ CAE, LMS™ a CD-adapco®. Aplikace NX™ Nastran®, LMS Virtual.Lab™, LMS Samtech™, Femap™ a STAR-CD®, které získaly výjimečnou pozici na trhu díky své výkonnosti a spolehlivosti. Tato řešení jsou hlavní součástí 3D portfolia Simcenter.
Tomáš Havlíček za Tým CAE