29. 9. 2017

Kvalita nebo kvantita? S PLM Teamcenter můžete mít obojí

A co preferujete vy? My s našimi produkty Digitální továrny se ptáme: Proč ne obojí?


Úvod

Vyrábět kvalitní výrobky, a přesto vyhovět vysokým nárokům na včasnost dodání v mnohdy nereálných termínech, je stále častějším problémem managementu výrobních podniků. Udržitelnost a konkurenceschopnost výrobků jsou základními životními funkcemi zdravého podniku. V následujícím článku se dozvíte, kde lze optimalizovat, zeštíhlovat a zrychlovat procesy v předvýrobních etapách a jaké to má dopady na vlastní výrobu.

Obchodní oddělení musí klasifikovat a sdílet požadavky

Ano, ale jen za předpokladu, že obchodníci budou mít přístup k jednotné databázi produktů s vazbou na poslední platnou technickou dokumentaci. Toho lze docílit důslednou klasifikací a vyžadováním schvalování každého výkresu.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, které umožní konstruktérům zamykat vývojové větve produktů, následně s podporou revizí kompletovat přesný kusovník produktu a ten s vazbou na produktovou položku (kartu) klasifikovat do firemního katalogu, který je volně dostupný všem přihlášeným uživatelům systému.

V konstrukci musíme zrychlit vývoj nového produktu

Ano, ale jen za předpokladu, že konstruktéři budou informováni včas a podklady nového vývoje anebo změnového řízení pro následnou tvorbu dokumentace budou přesné. Dále také, že v případě opakované konstrukce anebo změny bude možné vyhledat podobný výrobek za co nejkratší čas.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, které plánují a rozesílají úkoly koncovým uživatelům včetně připojené dokumentace a to vše v reálný čas. Konstruktér, který splní úkol v rámci procesu (Nový vývojový úkol, ECR, aj.) automaticky na pozadí informuje a spouští navazující úkoly. Tímto způsobem jsou informační a datové toky standardizovány, zrychleny a i přesto zůstávají transparentní

V technologii musíme zamezit duplikování informací a využít maximum z konstrukční dokumentace

Ano, ale jen za předpokladu, že obě dvě oddělení budou spolupracovat na jednotné platformě, tj. v jediném systému.

PLM Teamcenter® poskytuje prostředí pro bezešvou spolupráci konstrukčního a technologického oddělení. Technolog obdrží v rámci procesu schválená konstrukční data, na kterých začíná tvořit technologii výroby. Díky podobnosti 3D dat vyhledá existující technologický postup – zpravidla již schválený, který klonuje. V rámci interního procesu přizve oddělení programátorů pro aktualizaci NC kódů a na konci validuje hotovou technologii. Analogicky k technologickému postupu je zde podpora pro montážní, servisní, balící a jiné postupy.

Výroba musí mít dostupné pouze platné verze výrobní dokumentace s možností vizualizovat výrobek

Ano, ale jen za předpokladu, že všechna oddělení TPV sdílí přesné informace v reálném čase. Nesmí se stát, že konstrukce zapomene vytvořit čitelný výkres nebo vygenerovat náhled 3D modelu.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, díky kterým „neopustí“ dokumentace oddělení TPV bez náležitých a pro výrobu bezpodmínečně nutných informací. Konstrukční oddělení ve chvíli schválení dokumentace vždy obsahuje PDF – obecně čitelný formát výkresu a JT – standardizovaný formát pro vizualizaci 3D modelu. Kusovník sestavy, technologický postup a ostatní návodky jsou výrobě k dispozici automaticky po jejich schválení. Výroba, ať už konvenční pracoviště, CNC stroj anebo montážní pracoviště, konzumuje pouze přesné a validní výrobní podklady.