28. 9. 2017

Pronext, a.s. bilancuje po dvou letech přechod na komplexní řešení NX a VERICUT

Společnost Pronext, a.s. při svém založení navázala na dlouholetou tradici v oblasti oprav a výroby gumárenských, plastikářských a obuvnických strojů, včetně výroby forem, sahající až do doby existence firmy BAŤA ve Zlíně. Rozmach automomilového průmyslu v ČR byl novou výzvou pro společnost Pronext a znamenal rozšíření výrobního programu a nové druhy forem určených pro automotive. V roce 2015 se vedení společnosti po dlouhém a náročném výběru nového softwarového CAD/CAM řešení pro konstrukci a technologii odhodlalo  k razantní výměně  CAD/CAM systému CREO za komplexní řešení CAx/PLM NX od společnosti SIEMENS, ve spojení se systémem pro simulaci a verifikaci NC kódu VERICUT.


Nové softwarové řešení od Siemens

Pro tento „skok do neznáma“ si vybrala k implementaci a předání správné metodiky práce v novém systému NX stabilního partnera - společnost AXOM TECH. K výměně softwarového řešení se společnost Pronext odhodlala díky stále většímu tlaku svých zákazníků z oblasti automotive, kde je současným trendem obrovské zvýšení variantnosti výrobků a velmi časté změny, ať už v předvýrobní nebo výrobní etapě.  Společnost se jako odpověď na výše zmíněné aspekty trhu rozhodla pořídit také nový 5-osý CNC stroj a zejména v CAM oblasti bylo z jejich pohledu tehdejší CAM řešení v CREO technicky nedostatečné a neproduktivní. Díky komplexnímu systému CAx/PLM systému NX od společnosti SIEMENS a systému VERICUT od společnosti CGTech došlo nejen k posunu produktivity v oblasti tvorby programů pro CNC stroje, včetně odladění 5 osých programů mimo CNC stroj, ale také k radikálnímu zvýšení produktivity v oblasti konstrukce forem. Využití modulu MOLD WIZARD urychluje rutinní kroky v celém procesu konstrukce nástroje a spolu s asociativním propojení na CAM NX umožňuje pružně a rychle reagovat na změny ze strany zákazníka. Právě díky plné asociativitě mezi CAD a CAM NX, kdy společnost Pronext pracuje v jednom systému a na jedněch datech, je možno reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků z oblasti automotive a dodržovat čím dál kratší dodací lhůty. Díky SIEMENS patentované synchronní technologii dochází také ke zkrácení času již ve fázi přijetí dat od zákazníka a jeho následném zpracování a úpravách těchto mrtvých dat v univerzálních formátech IGES a STEP.


A jak vidí po dvou letech sázku na řešení NX od společnosti SIEMENS za podpory největšího partnera, společnosti AXIOM TECH, sám ředitel společnosti Ing. Miloslav Kubíček?
Siemens NX v PronextZ dnešního pohledu můžeme říci, že sázka na řešení NX byla správným krokem nejen v oblasti přípravy NC programů, kde jsme v NX našli silný, produktivní a hlavně stále se rozvíjející CAM systém pro obrábění náročných tvarových ploch nástrojů, ve spojení s VERICUT si myslím, že jde v současné době o bezkonkurenční řešení pro naši oblast. Také řešení CAD NX s modulem MOLD WIZARD a patentovanou synchronní technolgií nás přesvědčilo, že jsme pořídili HI-TECH řešení jak pro konstrukci, tak pro naši technologii. Co se ale z mého pohledu ukázalo jako rozhodující, byl i výběr partnera, tedy společnosti AXIOM TECH, jenž nás na začátku přechodu na jiný systém vedl za ruku při individuálních přeškoleních a konzultacích. Rozhodujícím faktorem byla v roce 2015 i možnost využít výpomoc Jakuba Černého z AXIOM TECH při konkrétních projektech s programováním v NX CAM.


Další vizí a logickým krokem v oblasti řešení SIEMENS softwarového řešení je rozšíření stávajícího řešení NX CAD/CAM o správu inženýrských dat a procesů v systému TEAMCENTER. Řešení TEAMCENTER řídí celý proces vývoje produktu a výrazně usnadňuje práci menším a středně velkým společnostem, které dnes čelí explozi dat vyvolané rostoucí složitostí produktů a konstrukcí ve 3D.