20. 9. 2017

Hoxter - Výrobu krbových vložek podporuje TEAMCENTER

Již od roku 2009 společnost Hoxter vyrábí krbové vložky a dodává je do více než 23 zemí, nejen v Evropě.
Společnost Hoxter se již od počátku snažila jít kvalitě svých výrobků naproti. Protože předpokladem kvality jsou i správně uložená konstrukční data, rozhodla se pro CAD systém SOLID EDGE a implementaci základního PDM systému Insight, byť pro jediného konstruktéra. Dodávku provedla společnost AXIOM TECH.


Přechod na Teamcenter

Teamcenter v HoxterS rozvojem firmy, nárůstem počtu konstruktérů a dalších technických pracovníků, začaly vznikat potřeby na spravování širšího portfolia technických dokumentů. Proto se v Hoxter rozhodli posunout se v oblasti data managementu na vyšší úroveň. Logickou volbou bylo pokračovat na platformě SIEMENS a s AXIOM TECH jako dodavatelem. Na jaře 2017 byla zahájena první fáze implementace Teamcenter do oddělení konstrukce, která byla dokončena v létě 2017 a Teamcenter byl uveden do rutinního provozu v rozsahu PDM pro konstrukci. Na úvodní fázi již navazuje implementace správy projektů a implementace bude pokračovat do dalších oddělení. Cílem je, aby byly procesně pokryty oddělení nákupu, výroby, kvality, obchodu a odbytu. Všechna oddělení tedy budou mít snadný a rychlý, dle oprávnění řízený, přístup k platné a požadované technické dokumentaci. Tím bude položen další základní kámen pro budoucí růst firmy.

Implementace a proškolení

Teamcenter v HoxterProces úvodní implementace v Hoxter byl celkem jednoduchý, neboť uživatelé – konstruktéři byli již zvyklí pracovat v režimu spravovaných dat a data samotná byla díky již zavedenému PDM systému Insight konsistentní a tím pro převod do Teamcenteru připravená. Na úvodním workshopu byly určeny zodpovědné osoby za jednotlivé kroky implementace na straně Hoxter i AXIOM TECH, následovala instalace databáze a serverové části Teamcenter a byl vyškolen klíčový uživatel. Následně byly nadefinovány požadavky na typy spravovaných dokumentů a s nimi souvisejících atributů. To vše na základě zkušeností z předchozích implementací a doporučení nejnovějších možností Teamcenter. Dále byly nadefinovány schvalovací a změnové procesy a provedena instalace pro klíčového uživatele, který prováděl následné otestování, zda vše funguje jak má. Během testování byla doladěna i některá nastavení systému tak, aby následně mohl započít proces importu dat z PDM Insight do PLM Teamcenter. Fáze importu dat byla časově nejnáročnější, protože kladla vysoké nároky na klíčového uživatele, který se mimo to musel věnovat i své běžné práci. Při importu byl AXIOM TECH nápomocen, protože bylo třeba operativně řešit různé specifické odchylky. V okamžiku, kdy byla nezbytná část starých dat převedena, byli proškoleni všichni uživatelé v konstrukci a zahájen rutinní provoz. Úvodní a nejnáročnější implementační fáze Teamcenter byla ukončena. Nyní navazuje fáze implementace správy projektů a budou následovat další dílčí implementace podle potřeb jednotlivých oddělení, která budou se systémem pracovat.