1. 10. 2017

Nový přístup pro práci se scanovanými daty - Convergent modeling

Convergent modeling přináší nový přístup pro práci se scanovanými daty zákazníkům, kteří dosud využívali reverzní inženýrství. Data ve formě facetových těles získaná ze scanneru, topologické optimalizace nebo analýzy, je možné přímo použít bez nutnosti klasické rekonstrukce (reverse engineering).


Reverse engineering je obecně velmi časově náročný a z podstaty facetové geometrie je velmi náchylný k chybám. V mnoha případech je také problematické dosáhnout požadované kvality výsledného tělesa nebo plochy. Convergent modeling umožňuje vkládat scanovaná data v podobě facet, se kterými je možno ihned pracovat. Není tedy potřeba upravovat plochy, vytvářet objemová tělesa nebo jinak upravovat jejich tvar.   

Rychlejší práce s facetovými tělesy

Convergent modeling - použití scanovaných dat pro návrh implantátůConvergent modeling spojuje facetová tělesa a b-rep (Boundary Representation), čímž urychluje designerům práci s facetovými tělesy (bez nutnosti převodu, konverze nebo čištění) a vytváří nový typ tělesa (Convergent Body). Při importu stl souboru lze přímo zvolit typ výstupního tělesa Convergent (NX, JT, Convergent) nebo lze konvertovat existující facetové těleso v NX (např. z NX9).

Convergent Body lze použít se solidy, plochami i křivkami. V navigátoru součásti je v tomto případě nová convergentní geometrie viditelná jako extrahované těleso.

Volba výstupního typu tělesa při importu stl a konverze facetového tělesaConvergent modeling umožňuje vytvářet a modifikovat facetová tělesa v Parasolidu s využitím široké škály funkcí používaných na klasických b-rep modelech a rovněž podporuje mnoho nových výrobních procesů, jako 3D tisk nebo Aditivní obrábění.

Podporované prvky

 • Booleovské operace (Unite, Subtract, Intersect)
 • Thicken
 • Extract Geometry
 • Link Geometry, Mirror Geometry
 • Pattern Geometry, Pattern Feature
 • Mirror Feature
 • Scale Body
 • Trim Body, Split Body
 • Trim Sheet
 • Divide Face
 • Extrude
 • Extend Sheet
 • Make solid (nový příkaz)
 • Offset Surface, Offset Face

Funkce pro 3D tisk

Tyto možnosti v kombinaci s novými funkcemi umožňují 3D tisk přímo z prostředí NX. K tomu využívají nových možností Microsoft 3D tisku za podpory 3MF formátu. Zároveň odstraňují omezení spojená s tradičním CAD modelováním při optimalizaci dílů pro 3D tisk. NX 11 tak zjednodušuje průběh návrhu produktu a podporuje vývoj aditivního obrábění.
Convergent modeling odstraňuje omezení tradičního modelování poskytnutím dostatečné flexibility pro rychlé vytváření nových optimálních tvarů za využití materiálů a postupů dostupných díky aditivnímu obrábění.