1. 9. 2017

Teamcenter EDA Gateway - Podpora řízení vývoje a návrhu elektronických zařízení

SIEMENS PLM Teamcenter ECAD management poskytuje bezešvou integraci se všemi hlavními systémy pro návrh elektronických zařízení. Pomocí propracovaných nástrojů pro řízení kusovníků, klasifikaci nakupovaných komponent nebo zobrazení vizualizace schémat rychleji uvolníte elektronickou část produktu ve správné verzi.


Nástroji pro validaci vývoje sdílíte vývojovou etapu elektronické části zařízení s vývojem mechanické konstrukce a software. Tím eliminujete dobu strávenou opravami v případě nežádoucích neshod způsobených problémovou komunikací mezi odděleními a bariérami v předávání know-how.

Správa a řízení návrhu elektronických zařízení

Teamcenter poskytuje integraci s nástroji pro návrh celoplošných deskových spojů firem Altium, Cadence a Mentor. Rozhraní „EDA“ (electric design automation) umožňuje integraci s nástroji pro návrh kabelových svazků, které jsou vyvíjeny partnerskými společnostmi, jako jsou EPLAN, Mentor a Zuken. Výše zmíněné integrace umožňují vývojovým týmům spolupracovat mezi sebou efektivně a řízeně pomocí workflow, využívat společné knihovny dílů a rychle vyhodnocovat dopady změn ve vývojovém procesu.

Pomocí EDA gateway nebo integrovaného menu Teamcenter jednoduše otevíráte, ukládáte a kontrolujete vývojová data produktu přímo ve vašem CAD systému. Výsledkem vaší práce v integrovaném CAD systému v dnešní době Industry 4.0 není jen schematický výkres, ale především elektronický kusovník (BOM), vizualizace pro výrobu a názorný montážní postup.

Teamcenter EDA GatewayKaždý uživatel s ohledem na svá přístupová práva má možnost najít, sdílet anebo upravit správná data a informace ve správný čas.

Přesná a konzistentní knihovna komponent

V rámci řešení Teamcenter – Classification poskytuje EDA Gateway bezpečný přístup do celopodnikového katalogu nakupovaných komponent včetně informací (metadat) a 2D/3D náhledů jednotlivých artiklů.

Teamcenter EDA GatewayTeamcenter podporuje import a konsolidaci katalogů z různých zdrojů, propojení artiklu s dodavatelským řetězcem a řízení shody vůči směrnicím typu RoHS, aj.

Chcete-li zabránit vývojovým týmům používat neschválené komponenty, můžete vytvořit specifická přístupová oprávnění a uživatelské pohledy pro snadnější orientaci v celém katalogu.

Spolupráce napříč odděleními

Teamcenter EDA GatewayTeamcenter zajišťuje maximální míru sdílení správných informací a dat napříč odděleními vaší společnosti. Využitím IDX (Incremental Data Exchange) formátu (založeném na „EDMD“ Electrical Data Mechanical Data modelu) mohou elektro a mechaničtí vývojoví pracovníci bezztrátově využívat nativní data obou typů CAD systémů.

V rámci integrovaného 3D prohlížeče pro ECAD data můžete prohlížet a poznámkovat schémata a PCB modely bez nutnosti spouštět CAD systém.

Výpočtoví specialisté mohou na výše uvedených datech provádět vlastní výpočty a analýzy.

V neposlední řadě můžete navrhnout, přijmout anebo odmítnout změny, identifikovat a ověřit přírůstkové změny nebo přidat komentáře k navrhovaným změnám.

Moderní výroba pouze s ověřenými daty a validními informacemi

Uvolnění dat a informací do výroby probíhá na základě procesu, který ověřuje platnost a validuje nejen jednotlivé komponenty, ale především kusovníky. Kontrola na existenci vyžadovaných podkladů pro výrobu je samozřejmostí každého procesu uvolnění dokumentace.

V rámci schvalování jsou k dispozici nástroje, které umožňují porovnání verzí kusovníků s grafickým výstupem rozdílu, třídění a tvorba jednoúrovňových sumárních kusovníků, digitální přetisky a podpisy samotné výrobní dokumentace.

Tisková zpráva: SIEMENS PLM Software oznamuje akvizici s Mentor Graphics
  • SIEMENS PLM Software se stává předním světovým dodavatelem průmyslového software pro oblast
  • SIEMENS PLM Software významně rozšiřuje své působení vstupem do odvětví integrovaných obvodů a integrovaného software
  • SIEMENS PLM Software je připraven pokrýt náročné požadavky na vývoj dnešních „chytrých produktů“