22. 9. 2017

Solid Edge ST10: Utváření budoucnosti návrhu produktů

Solid Edge v letošním roce přichází s novou verzi ST10. Je to tedy již 10 let, co je jeho nedílnou součástí synchronní technologie. Ta opět posouvá své hranice a využití podstatně dále. Solid Edge ST10 přichází jako první verze v multi jazykové instalaci, kdy obsahuje všech 14 dostupných jazykových lokalizací. Jubilejní 10. verze systému Solid Edgese synchronní technologií sleduje současné trendy v oblasti 3D modelování a přichází s novinkami, které si představíme na několika následujících řádcích.


Generativní návrh
Solid Edge ST10

Nová technologie generativního 3D navrhování umožňuje navrhovat dostatečně pevné produkty s cílem co nejmenší spotřeby materiálu a tím snížení výsledné ceny výrobku. Díky generativnímu návrhu lze velice snadno a rychle navrhnout tvar výrobku, který se vypočítá ze základního hrubého návrhu a na základě definovaných okrajových podmínek (zatížení, uložení aj.). Dojde tak zároveň i k základnímu ověření výrobku z hlediska jeho pevnosti apod. Výsledkem je tedy poměrně futuristický tvar výrobku. Zjednodušeně řečeno se tedy jedná o obrácený postup oproti klasickému přístupu, kdy se výpočetně ověřuje návrh.

Reverzní inženýrství

Solid Edge ST10Pro potřeby úprav starších nebo již vyrobených produktů lze díky tzv. reverznímu inženýrství digitalizovat skutečný výrobek a následně jej optimalizovat. Úprava návrhu může mít za následek např. snížení ceny výrobku. Naskenovaný fyzický výrobek ve formátu facetové geometrie (např. formát STL) se naimportuje do Solid Edge. Importovaný model lze dále analyzovat a opravit případné chyby. Díky pokročilým funkcím reverzního inženýrství se takto upravená geometrie 3D modelu převede na plochy, ze kterých je možné vytvořit objemové prvky. Poté lze geometrii snadno upravovat a přidávat detaily do 3D modelu standardními nástroji. Importovanou facetovou geometrii je možné využít např. i k booleovským operacím.

Aditivní výroba a 3D tisk

Solid Edge ST10Solid Edge ST10 umožňuje tisknout modely na 3D tiskárně přímo s pomocí desktopové aplikace 3D Builder (je vyžadován Windows 10 Anniversary Edition a novější) nebo s pomocí internetové platformy 3YOURMIND. Nově je také pro 3D tisk podporován formát exportu 3MF. Ten byl vyvinut právě pro účely 3D tisku. Nový formát doplňuje některá omezení formátu STL (např. nemožnost exportu barev, materiálu apod.). Export do dokumentu 3MF nabízí možnosti pro nastavení kontroly kvality sítě tělesa a přenosu doplňujících informací. Podobně přepracovány byly i dialogy exportu do formátů STL a JT. Síťové modely je možné exportovat do formátu JT, IFC, 3MF a STL.

Technické publikace

Rychlé vytvoření 3D technické dokumentace, která jasně a efektivně ukazuje výrobní, instalační, montážní nebo údržbové procesy. Lze vytvářet animace funkčnosti výrobku, publikovat interaktivní digitální dokumenty výrobních a balících postupů. Díky asociativnímu propojení těchto dokumentů na 3D modely omezíte chybovost.

Správa dat

Škálovatelná správa dat v Solid Edge pomáhá firmám všech velikostí stát se digitálními společnostmi. V oblasti integrované správy dat byla například přidánamožnost automatického pojmenování souborů dle zadaných pravidel. U sestav je nyní možné snadno zjistit, zda v databázi není dostupná novější revize dokumentů a zajistit tak, že v sestavě se nenachází starší verze dokumentu. V oblasti integrace s PLM Teamcenter došlo k dalšímu rozšíření uživatelského komfortu při běžné práci. V prostředí Active Workspace je nově možné filtrovat a použít komponenty z databáze na základě různých typu klasifikací v Teamcenteru.

Solid Edge Portál

Cloudový internetový portálu umožňuje sdílení, spolupráci a prohlížení 3D dat v rámci celého konstrukčního týmu, případně dodavatele nebo i zákazníka, vše jednoduše z internetového prohlížeče nebo na mobilním zařízení. Podporovány jsou Solid Edge součásti, sestavy a výkresy a další nejpoužívanější formáty ostatních CAD systémů. Zobrazování podporuje funkce zoom, rotace, 3D řezy, zobrazování/skrývání součástí v sestavách nebo rozpady sestav.

Solid Edge jako neomezený prohlížeč

Solid Edge ST10Pro prohlížení modelů a výkresů nabízí Solid Edge několik samostatných nástrojů jako jsou Náhled a připomínky nebo Solid Edge Viewer. S novou verzí Solid EdgeST10 se tyto nástroje sjednotily pod nový prohlížeč "vše v jednom". Solid Edge je nyní možné dle potřeb uživatele spustit buď v režimu zakoupené licence pro 3D návrh nebo v režimu 2D Drafting pro tvorbu 2D výkresů, včetně prohlížení a měření na 3D modelech dílů a sestav.

Solid Edge ST10 přináší celou řadu dalších vylepšení. Můžeme jmenovat např. možnost změny měřítka 3D modelu, vylepšení pro převod sestavy jako jedno těleso, automatickou tvorba 3D trasy ve 3D skice nebo vylepšení v prostředí návrhu plechových součásti. V oblasti 2D výkresů můžeme zmínit například přepracovanou tabulku děr, vylepšení v oblasti převzetí kót ze 3D do 2D nebo možnost přichytit tabulky k výkresovému pozadí. Všechna tato vylepšení opět posouvají komfort práce a efektivitu uživatelů o krok dále.

 

Ke stažení:

Více informací o novém Solid Edge ST10 naleznete zde