31. 8. 2017

CGTech vydal VERICUT 8.0.2

CGTech přináší opět několik vylepšení, která usnadňují analyzovat, optimalizovat a dokumentovat proces obrábění. V souvislosti s vývojem nových technologií jsme vyzýváni simulovat stále složitější CNC stroje a procesy. Díky nástrojům, které vyšly spolu s verzí VERICUT 8.0, je možno tyto procesy lépe monitorovat a vyhodnocovat mnoho dílčích problémů efektivnějším způsobem, což vede ke snížení času potřebného na programování, tvorbu simulace i na celkový výrobní cyklus obrobku.


Změna licencování ve VERICUT 8

První změnou, kterou jsme mohli zaznamenat při přechodu na verzi 8, byla změna licencování. CGTech dal v rámci základní licence k dispozici možnost optimalizovat NC kód pro neřezné pohyby –„AIR CUT“. Pomocí tohoto modulu je možné si během verifikace také hlídat limity nástroje jako je hloubka úběru materiálu, minimální/maximální posuv, maximální tloušťka třísky a další. Pro úplnou optimalizaci je k dispozici Modul OptiPath nebo FORCE. Pro Step Model interface, který slouží pro načítání STEP modelů (*.stp nebo *.step), již není také potřeba žádná speciální licence. Step modely lze přímo importovat do jednotlivých komponent stroje, upínačů, polotovaru či designu. Těchto výhod lze stejně využít i v Tool Manageru pro získání dokonalého tvaru držáku, plátku nebo řezné části nástroje.

Správa nástrojů

Detailní model nástroje a jeho držáku je nezbytný pro efektivní a přesnou simulaci procesu obrábění. Většina předních výrobců obráběcích nástrojů dává k dispozici svá 3D data. Mnoho 3D modelů lze najít prostřednictvím aplikace Machining Cloud. VERICUT 8 byl vylepšen tak, aby mohl tato data efektivně zpracovat. Po vytvoření nástrojové sestavy v Machine Cloud aplikaci a importování do VERICUTu už není potřeba knihovnu upravovat, je okamžitě připravena pro simulaci. VERICUT lze také propojit s většinou hlavních systémů pro správu nástrojů jako je Zoller či Novo. Informace z jejich software lze propojit přes interface přímo do Tool Manageru a aplikovat na jakýkoliv projekt. Pomocí dialogového okna ve správci nástrojů lze nastavit sestavám vlastní barvy, umístit více řídících bodů a hlavně nastavit CAD tolerance jednotlivým částem.  Díky tomu lze zkombinovat plynulost a přesnost simulace - pro držák nemusí být volena taková přesnost modelu jako pro nástroj. Dále do Tool Manageru přibyly možnosti kopírovat/vložit nebo označit více nástrojů najednou, což v nižších verzích chybělo.

VERICUT Logger

VERICUT - Sledování dráhy nástrojeVERICUT Logger (Vericut Záznamník) nyní zobrazuje zprávy z mnoha zdrojů v jednom okně pod různými kartami. Kromě chyb, varování a informačních zpráv zobrazuje také oznámení z funkcí AUTO-DIFF a X-Caliper. Všechny důležité informace ze simulace se nyní nachází v jednom okně, tyto záznamy lze seskupovat, třídit a zobrazovat různými způsoby v závislosti na uživatelských preferencích. Informace ze simulace ve VERICUT Loggeru jsou provázány s jednotlivými řádky v NC programu a přes jedno kliknutí lze zjistit přesný zdroj chyb.

Sledování dráhy nástroje

Nová funkce „ToolpathTrace“ (Sledování dráhy nástroje) vytvoří drátové zobrazení dráhy, jejíž koncové body lze následně použít k měření. V náhledu NC programu nebo v kontrole NC programu při výběru funkce sledování stopy nástroje lze odměřovat od vytvořené dráhy k jiným prvkům, jako je obrobená stěna, střed vyvrtané díry, osa, bod či souřadný systém.

Co přinese 8.1

VERICUT - Nový editor pro tvorbu dílenské dokumentaceV blížící se verzi 8.1 přibyde možnost simulace procesu broušení a také aditivního procesu výroby. S tím jsou spojena i vylepšení v Tool Manageru, kde bude možno sestavit nástroje k těmto technologiím. Dále bude možno sledovat simulaci v pohledu stroje i v řezu, získáme tím lepší náhled na detaily, které mohou být ve standartním pohledu těžko dostupné, například soustružení hlubokých děr. Tyto pohledy a možnost uložení odměřených rozměrů bude možno shromáždit do šablony, z které se bude dát vytvořit například seřizovací list či měřící protokol. Uvedené dílenské dokumenty bude možné upravovat pomocí zcela nového editoru šablon.