4. 10. 2016

Novinka na poli simulací: SIMCENTER

SIMCENTER - jedinečná kombinace 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu.


Simcenter předvídá výkon všech důležitých atributů. Portfolio Simcenter představuje jedinečnou kombinaci 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Díky kombinaci fyzikálních simulací a poznatků získaných z analýzy dat vám Simcenter pomůže optimalizovat, navrhovat a poskytovat inovace rychleji a s větší jistotou.

SimcenterPředstavení Simcenter

Simcenter vám umožní vytvořit digitální kopii vašeho výrobku, což je model s implementovaným sledováním přesnosti více veličin, který odráží realitu a neustále se během životního cyklu výrobku vyvíjí tak, aby přesně simuloval chování výrobku od koncepčního návrhu až po skutečný provoz. Simcenter vám pomůže přejít od jednoduchého ověření k předvídání výkonu díky kombinaci simulace, fyzického testování a analýzy dat, která vám umožní zachytit neočekávané trendy. Zjistěte, jak vám Simcenter pomůže rozhodovat se s větší jistotou a zavádět rychleji inovace.

1D simulace

Simcenter vám umožní předvídat výkon výrobku v nejranějších fázích tvorby koncepčního návrhu pomocí 1D simulace. U 1D řešení Simcenter je možné předvídat výkon vícedoménových systémů pomocí předdefinovaných knihoven součástí a použití. Následně mohou konstruktéři vytvářet realistické modely pro další ověření strategie návrhu. 1D a 3D modely je možné použít současně a tím přesně zaznamenat úplné multifyzikální chování vašeho výrobku.

Simcenter3D simulace

Simcenter umožňuje předvídat výkon vašich návrhů s 3D geometrií. Do Simcenter je možné importovat geometrii z libovolného zdroje CAD a tím usnadnit přípravu analytických modelů v unifikovaném prostředí na širokou škálu metod CAE včetně metody konečných prvků, hraničních prvků, dynamiky tekutin a dynamiky více těles. Integrovaná špičková, víceúčelová řešení Simcenter jsou škálovatelná tak, aby je mohli používat i analytici CAE a experti v oboru. Navíc propojením 3D simulace s 1D a testováním Simcenter můžete dosáhnout nevídané přesnosti.

Testovací řešení

Aplikace testování Simcenter vám pomohou zpřesnit vaše 1D a 3D simulace a mohou asistovat i u konečného ověřování výrobku. Řešení Simcenter nabízí jednotné prostředí pro testování s vysokorychlostním sběrem dat z více kanálů a kompletní sadou integrovaných nástrojů k testování, analýze a tvorbě zpráv. Simcenter zvýší vaši produktivitu tím, že nabízí simulace hluku, vibrací, životnosti a další úlohy inženýringu v laboratoři i v terénu.

Nahoru