11. 10. 2011

Využití programu Solid Edge v TECHMÁNII

Využití programu Solid Edge v TECHMÁNII

Před nedávnem jsme byli osloveni pracovníky nově vznikajícího science centra Techmania, zdali bychom byli schopni s nimi spolupracovat a podílet se na vybavení tohoto centra exponáty. Techmania science centrum nově vzniká v areálu plzeňské Škodovky. Je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které hravou formou přibližují matematické a fyzikální principy. Interaktivnost spočívá v tom, že návštevník svojí činností exponát rozhýbe a pochopí princip  fyzikálního děje.


Po vzájemných konzultacích jsme se dohodli na spolupráci. Pracovníci centra přinesli návrhy několika exponátů, s vysvětlením jakou mají představu, a my jsme tyto konstrukčně zpracovali v 3D konstrukčním programu SOLID EDGE od společnosti Siemens. Tento program nám umožňuje modely exponátů v počítači rozhýbat, a tak jsme mohli s pracovníky science centra konzultovat a ověřit funkčnost jimi navržených principů. Do sestav jsme vložili také model postavy člověka v životní velikosti, a tak ověřili správnou velikost exponátu. Po vzájemném odsouhlasení počítačových modelů byly tyto zpracovány do výkresové dokumentace a následně vyrobeny v naší firmě.

Jednalo se o následující výrobky:

Techmánia - Solid EdgeOtočná kolobežka

Exponát umožňuje zažít setrvačnou sílu, která má na svědomí zvláštní chování setrvačníku. Tento fyzikální jev vychází ze zákona zachování momentu izolované soustavy. Máme-li na počátku roztočené kolo ve svislé poloze, má moment hybnosti pouze horizontální složku a vertikální složka je nulová. Po otočení kola se směr hybnosti změní na vertikální a způsobí roztočení otočné plošiny, na které stojí člověk.

Techmánia - Solid EdgeHyperboloid

Je to soustava svislých provázků zavěšených v horním kruhu, které procházejí spodním kruhem a tvoří válec. Otáčením horního kruhu dochází k napínání úseček a válec se mění v hyperboloid. Rotační hyperboloid je těleso ohraničené plochou, která vznikne rotací hyperboly kolem její osy a dvěma kruhy, které tvoří podstavy tělesa. Rotační hyperboloid je samonosný objekt, čehož sevyužívá např. při stavbě chladicích věží elektráren.

Techmánia - Solid EdgeOtočná plošina

Exponát demonstruje zákon o zachování momentu hybnosti. Návštěvník se roztočí na plošině jednou nohou podobně jako na koloběžce. Změnou rozložení hmotnosti se mění rychlost jeho rotace tak, aby moment hybnosti zůstal konstantní. Když odkloní tělo nebo jen nohu od středu rotace, jeho úhlová rychlost klesne a naopak. Pracovníci centra byli velice spokojeni, že si mohou svoje teoretické představy v programu SOLID EDGE ověřit a zároveň vidět jak bude exponát vypadat v praxi. Věřím, že naše spolupráce potrvá a vyrobíme ještě další exponáty. Science centrum Techmania bude pro veřejnost oficiálně otevřeno v listopadu. Tam budou k vidění výše uvedené výrobky naší firmy, které jsme konstrukčně zpracovali v programu SOLID EDGE.

Společnost UNIT PLUS s. r. o. se zabývá výrobou podúrovňových soustruhů, ohýbaček trubek, tvářením materiálů za studena, vývojem a výrobou jednoúčelových strojů. Představíme vám i zcela jiný typ výrobků, které jsme tvořili v programu Solid Edge. Pro více informací navštivte www.unitplus.cz.

 

Nahoru