17. 10. 2011

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

17. října 2011 bude oficiálně představena nová verze CAx systému NX, aktuálně ve verzi NX8. Společnost SIEMENS pokračuje ve směru integrace oblastí CAD, CAM a CAE do jednotného prostředí a vzájemné provázanosti. NX8 potvrzuje, že tento CAx systém je leaderem na trhu technologií pro návrh výrobku a podporu výroby. V nejbližší době plánuje společnost Axiomtech semináře zaměřené na prezentaci novinek v NX8.


Společnost SIEMENS pokračuje ve směru integrace oblastí CAD, CAM a CAE do jednotného prostředí a vzájemné provázanosti a představila novou verzi CAx systému NX aktuálně ve verzi NX8. Verze NX8 potvrzuje, že tento CAx systém je leaderem na trhu technologií pro návrh výrobku a podporu výroby. V nejbližší době plánuje společnost AXIOM TECH semináře zaměřené na prezentaci novinek v NX8.

Novinky v NX8V nové verzi došlo ke zlepšení práce s atributy, které je jednodušší třídit a je možné je jednodušeji spravovat. Toto se projeví v možnostech vyšší automatizace pro tvorbu výkresů a lepší možnosti správy dat v Teamcentru. Změny nastaly také v prostředí programu. Snahou je co nejvíce zefektivnit ovládání a zkrátit čas potřebný na obsluhu jednotlivých funkcí. Příkladem může být např. vyvolání posledního příkazu, nápovědy v nabídkách apod. Velké množství změn se realizovalo na schopnosti validace modelů a provázanosti validace s ostatními funkcemi.

CAD je orientován na rozšíření funkčnosti Synchronního modelování, které je od verze NX6 velmi ceněnou funkčností systému NX. V nové verzi se samozřejmě objevují také nové funkce. Příkladem může být funkce Pattern Feature, která umožňuje z feature tvořit mnoho typů polí (Linear, Circular, Polygon, General atd.)

Novinky v NX8V oblasti CAM došlo k významnému zlepšení definice obráběcího nástroje, kromě zavedení parametrů řezných a neřezných pohybů pro daný nástroj, byl nástroj rozčleněn na tři části – samotný nástroj, nově dřík nástroje a držák nástroje. S tímto rozčleněním se dále pracuje v samotných operacích, kde lze na každou část zadat jiný přídavek. Nově byla taky zavedena funkce pro vyklonění nástroje u 3D operací, při níž jsou hlídány kolize držáku s dílcem a při případné kolizi je nástroj vykloněn v  předem zadaném rozmezí tak, aby ke kolizím nedošlo. V oblasti automatizovaného obrábění je nyní umožněna definice pravidel rozpoznání nového prvku přes grafické rozhraní, což platí i pro definici nového pravidla obrábění, čili odpadá nutnost psaní kódu pravidla.

Věříme, že nová verze NX8 Vám přinese další zvýšení produktivity práce.

Nahoru