13. 10. 2011

Novinky v Solid Edge ST4

Novinky v Solid Edge ST4

Nejnovější verze 3D CAD software Solid Edge ST4 přináší mnoho novinek a vylepšení. Kombinace sekvenční (založené na historii tvorby modelu) a synchronní technologie tvorby modelu je stále velkou novinkou, avšak Solid Edge je vylepšován i v jiných oblastech. Spolu s nadvládou v návrhu plechových dílů systém získal nové nástroje pro tvorbu velkých a složitých sestav a vizualizace modelů "out of the box" nikdy nevypadala lépe.


Při spuštění Solid Edge si uživatel může ihned všimnout snadného přístupu k podpůrným a školícím materiálům, které jsou k dispozici online. Patří mezi ně například internetové fórum uživatelů Solid Edge nebo nový portál s katalogem a databází normalizovaných součástí od společnosti Cadenas (http://solidedge.partcommunity.com).

Funkce Poslední dokumenty byla vylepšena a umožňuje uživateli vybrat, které naposledy otevřené dokumenty budou ihned dostupné pro další úpravy. Změny se týkají i přizpůsobení nastavení uživatele. Nyní je možné lépe spravovat klávesové zkratky. Lze je vytvářet a měnit existující, nastavit, zda budou dostupné globálně nebo pouze pro dané návrhové prostředí. S tímto je také spojen export nastavení, ať už ve formě tisku seznamu klávesových zkratek nebo zálohy pro použití v následujících verzích programu.

Novinky v Solid Edge ST4V synchronním návrhovém prostředí je rozhraní příkazu Vazby nově umístěno přímo na pásu karet pro snadnější dostupnost během tvorby a editace modelu. Dále byly přidány nové typy vazeb stěn. Vazba Odsazení umožňuje nastavit rovnoběžnost mezi vybrané stěny modelu s definovanou vzdáleností odsazení stěn. Vazba Vodorovně/Svisle umožňuje uživateli nastavit polohu klíčových bodů, například dovolí zarovnat vybranou sadu stěn nebo díry vzhledem ke klíčovému bodu na okolní geometrii modelu.

Vylepšena je také editace vybraného prvku, kdy je možné zvolit, zde se například úprava velikosti zaoblení použije pouze na vybrané stěny, na celý prvek nebo na podobné stěny v modelu, bez nutnosti dalšího výběru stěn. Příkaz Vysunutí rotací byl doplněn o volbu vytvoření Aktivního řezu automaticky spolu s dokončením příkazu. To může být užitečné pro další úpravy modelu, kde je takto možné snadno změnit hodnoty úhlů úkosu na hřídelích.

Pro přesnější umístění děr na válcové stěny modelu je nově možné během vkládání děr nastavit vlastní úhel tečné roviny. Příkaz Křivka v prostředí skici je doplněn o možnost vytvořit uzavřenou 2d geometrii b-spline křivky.

Novinky v Solid Edge ST4V prostředí sestavy došlo k rozšíření typů vazeb. Je přidána nová vazba Symetricky, která dovoluje umístit např. klíčový bod, stěnu nebo dvojici rovin a stěn součásti symetricky mezi dva zvolené objekty, kterými mohou být opět klíčové body, roviny anebo stěny jiných součástí. Touto vazbou je například možné snadno umístit šroub do středu drážky nebo kolo symetricky do rámu. U vazeb, které dovolují definovat typ odsazení, přibyl k typům odsazení Pevný a Pohyblivý nový typ Rozsah. Tento typ odsazení umožňuje definovat rozsah povoleného pohybu mezi dvěma pevnými hodnotami v rámci vazby sestavy, a tím snadno vytvořit jednoduchou nastavitelnou sestavu.

Při přesunu nebo kopírování komponent v rámci sestavy pomocí ovládacího prvku jsou dostupné nové funkce. Například při přesunu vybraných komponent do nového umístění Solid Edge opraví a doplní potřebné vazby sestavy. K dispozici jsou nové volby a možnosti nastavení fotorealistické vizualizace sestav v prostředí Vizualizace a prezentace. Přibyla nová 2D a 3D schémata pro vložení obrázků pozadí a nové úrovně kvality referování.

Novinky v Solid Edge ST4Tabulky a kusovníky jsou v Solid Edge ST4 výrazně vylepšeny. Od funkcí nastavení pevné výšky buňky záhlaví a spojení několika záhlaví sloupců do jedné buňky, přes možnost nastavit libovolně orientaci a font textu v buňce a styly čar tabulky, po vložení prázdného řádku do libo volného místa v seznamu kusovníku nebo spojení datových buněk stejné hodnoty do jedné.

Data v kusovníku je možné zobrazit a řídit podle uložených konfigurací zobrazení. Nastavit měřítko listu je nový příkaz, který umožňuje zvolit, jakým způsobem bude definováno měřítko výkresového listu. Příkazem lze asociativně odvodit měřítko listu od měřítka výkresového pohledu. Pro tvorbu řezu modelu s prvky žeber, je k dispozici nová funkce Šrafovat žebra v řezech, která ovládá, zda se prvky žeber zahrnou do geometrie řezu nebo se zobrazí v pohledu. Vedle kótovacích stylů jsou nově dostupné Styly výkresových pohledů. Tyto styly mohou obsahovat formátování výkresových pohledů, poznámek pohledu nebo textu popisu a umožňují tak pružnější nastavení výkresových pohledů.

Novinky v Solid Edge ST4V předchozích verzích tyto objekty získávaly nastavení právě z kótovacích stylů. Nástroj Text je doplněn o několik užitečných formátovacích funkcí. Je například možné vložit odrážky a číslování na řádky nebo zvolit různé formáty zápisu textu ve tvaru zlomku. Ve všech modelovacích prostředích jsou k dispozici nové příkazy pro zobrazení odrazů podlahy a stínu a také nové styly pohledů Vysoká kvalita a Renderování.

Příkaz Uložit jako nyní dovoluje uložit aktuální pohledy sestav, svařovaných konstrukcí a součástí do formátu 3D PDF. Poslední verze Solid Edge ST4 pokračuje v trendu spojování tradičního přístupu k modelování s využitím synchronní technologie pro efektivní úpravy. Zahrnuje desítky dalších vylepšení, které byly zapracovány na základě požadavků uživatelů, kteří Solid Edge denně používají.

Nahoru