Řešení

Našim zákazníkům dodáváme řešení zaměřená na výrobek, na správu konstrukčního řešení, na návrh jeho zpracování a výrobu. Těchto procesů se ve firmách účastní velké množství pracovníků, partnerů, subdodavatelů, zákazníků, výrobních zdrojů a vzniká velké množství dat velmi citlivých na přesnost a správné provázání.

Product Lifecycle Management

Všechny tyto procesy, data, zdroje je třeba zpracovávat, řídit a vyhodnocovat. K tomu slouží systémy Product Lifecycle Management (PLM). PLM řešení se stala jedním z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků.

Industry 4.0

V posledních letech, zejména s nástupem Industry 4.0, roste význam propojení PLM dat a procesů s výrobními prostředky, digitalizací a správou dat. Klíčovým pojmem je Digitální podnik, který v rámci digitalizace veškerých procesů přináší propojení softwarových prostředků v oblasti vývoje a technologie (PLM) se softwarovými nástroji pro řízení výroby MOM/MES a se systémy plánování podnikových zdrojů ERP.

 

Podívejte se na to, jak naši zákazníci používají řešení Siemens

 

Nahoru