Postupové a transferové nástroje

NX nabízí pro konstrukci postupových nástrojů nadstavbu Progressive Die Wizard. Tato nadstavba pokrývá celý proces tvorby nástroje od importu plechového dílu, přípravy postupně rozvinutého tvaru, rozmístění a optimalizace umístění rozvinutého tvaru na plechový pásek, simulace střihu , výpočet střižných a ohybových sil až po konstrukci rámu nástroje. Nástroj je plně associativní, takže při změně obstřižného tvaru jsou updatovány komponenty, kterých se změna týká (razník, matrice, odpadové otvory atd.). Knihovna normalizovaných dílů obsahuje normálie všech běžných dodavatelů (FIBRO, Meusburger, DAYTON atd.) Výkresy pro jednotlivé komponenty jsou tvořeny poloautomaticky ze šablon.

Progressive Die Wizard

Progressive Die Wizard je kompletní modul v systému NX pro tvorbu postupových nástrojů. Tento modul spojuje všechny funkce potřebné pro tvorbu postupového nástroje od vytvoření základní struktury sestavy, tvorby rozvinutého plechového dílu, až po analýzu kompletní sestavy postupového nástroje.

  AxiomTech

Skladová položka

Požadavky na skladové položky jsou řízeny kusovníkem.

ROZUMÍM

Virtuální výrobek

3D modely, výkresová dokumentace, kusovníky spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výrobek

3D modely, servisní předpisy, montážní a demontážní návody, výkresová dokumentace spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Hotový výrobek

Validovaný výrobek pro montáž, validace vůči virtuálnímu výrobku

ROZUMÍM

Hotový výrobek

výsledný produkt dle požadavků zákazníka, správa požadavků v Teamcenter.

ROZUMÍM

Opravený výrobek

Opravený produkt dle požadavků a norem spravovaných v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na servis

Požadavky na servis, reklamační protokol, nápravná opatření spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Nakupovaný díl

Nákup dílů je řízen kusovníkem v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na konstrukci

Požadavky na konstrukci, funkci a normy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na technologii

Požadavky na technologii a výrobu, normy a předpisy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výroba

Výrobní postupy, výrobní návody, normativy, simulace NX kódy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výroba

Montážní postupy, simulace, normativy, robotické programy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM