Projekty EU

Evropská unie - Operační program Zaměstnanost

 

 

 

 

 

Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o.

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004169.

Společnost AXIOM TECH s.r.o. získala na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost získala dotaci na realizaci projektu Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004169.

Tento projekt bude realizován v období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018.

Cílem projektu je proškolení zaměstnanců společnosti formou kurzů, které jsou zaměřeny na obecné IT kurzy, měkké manažerské dovednosti a účetní problematiku. Během těchto kurzů zaměstnanci získají nové znalosti a dovednosti, které si poté během svých pracovních povinností osvojí do své praxe. Při výuce je kladen důraz na propojení teorie a praxe. Kurzy, které budou v rámci projektu realizovány se již nyní plánují a brzy je budeme školit.

Během půlročního trvání projektu se podařilo proškolit všechny zaměstnance společnosti, kteří byli zapojeni do projektu jako účastníci. Skloubením pečlivého výběru probíraných témat s ohledem na požadavky účastníků projektu a kvalitního lektorského zajištění jsme dosáhli maximální získání informací a znalostí, které dokázali naši zaměstnanci využít při své práci.

 

 

Logo Evropské unie

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro efektivní kogenerační výrobu elektrické energie a tepla

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004885

Číslo a název prioritní osy

OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Cílová náplň projektu

Cílem projektu je získat nové znalosti, unikátních v relevantním oboru, které povedou k vývoji nového produktu (gasifikační zařízení a testovací technologie) uplatnitelného na mezinárodním trhu, a který bude umožňovat zavádět inovace vyšších řádů.