Archiv aktualit

Animation Designer - simulace pohybu mechanismů už nemůžou být jednodušší

Do portfolia produktů z oblasti designu (NX CAD) přichází nový modul Animation Designer. Tento modul je určen pro rychlé simulace pohybu mechanismů.

Mějte licenci Solid Edge vždy s sebou

Solid Edge nabízí svým uživatelům možnost používat cloudové licence.

PLM Teamcenter v hostovaném prostředí (Cloud)

Teamcenter nabízí možnost migrovat některé nebo všechny části PLM infrastruktury do hostovaného prostředí (cloud).

 

Digitalizace mění vše - Plant Simulation verze 14

V loňském roce proběhla celosvětová konference uživatelů Plant simulation. Kromě jiného zde byly předneseny a shrnuty změny, které se odehrály v Plant Simulationu od verze 13.1 do verze 14.0.

S novou verzí Tecnomatix přichází spousta novinek

Nová verze Tecnomatix 14 přináší celou řadu novinek jak v oblasti funkcionality, tak i z pohledu uživatelského prostředí.

VERICUT Force – Nechť vás provází síla

V současné době se mnoho našich zákazníků stále častěji setkává s obráběním těžkoobrobitelných materiálů. Jsou to materiály jako titan, Inconel a podobné oceli. V mnoha případech nestačí pouze součást z daného materiálu obrobit, ale je také třeba v rámci zvyšování produktivity obrábění dosáhnout takových časů obrábění, že s tím mohou mít některé řezné nástroje značné problémy a často může dojít vlivem překročení řezných sil v kritických místech obrábění ke zlomení nástroje.

Simcenter - Nová éra inženýringu

Co to je? Kde se vzal? A co nabízí? SIMCENTER. Tak na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět v následujícím článku.

Teamcenter Designer - Pohled pod pokličku standardizované implementace PLM systému

Teamcenter Designer je odlehčený PLM systém, často ho nazýváme také jako systém pro správu dokumentace pro konstrukční oddělení (PDM). Oproti konkurenci má Teamcenter Designer výhodu v tom, že je konfigurovatelný, rozšiřitelný o standardní moduly a je otevřený uživatelským úpravám – tzv. customizacím. Tím se z něj postupně, přesně podle toho, jak uživatelé, produkt anebo společnost vyžadují, stává robustní PLM systém vystavěný na pevném základu.

Tecnomatix pomáhá programovat roboty v Magna Exteriors

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. v Liberci je součástí globální sítě Magna International, která má stovky výrobních závodů a pracovišť s desítkami tisíců zaměstnanců po celém světě. V Česku působí několik divizí Magny: Magna Seating, Magna Exteriors Bohemia, Magna Exteriors Nymburk, Magna Automotive CZ, Magna Cartech. Liberecký závod se zaměřuje na vývoj, výrobu a kompletaci technicky náročných plastových dílů. V Liberci dále funguje Nástrojárna, Engineering a Ředitelství společnosti, jehož součástí je odbor vývoje a nových projektů a který dále slouží jako podpora zahraničních závodů. Čeští odborníci tak přispívají k tomu, že Magna International patří mezi přední světové výrobce dílů pro automobilový průmysl.

Nový přístup pro práci se scanovanými daty - Convergent modeling

Convergent modeling přináší nový přístup pro práci se scanovanými daty zákazníkům, kteří dosud využívali reverzní inženýrství. Data ve formě facetových těles získaná ze scanneru, topologické optimalizace nebo analýzy, je možné přímo použít bez nutnosti klasické rekonstrukce (reverse engineering).