Archiv aktualit

Kvalita nebo kvantita? S PLM Teamcenter můžete mít obojí

A co preferujete vy? My s našimi produkty Digitální továrny se ptáme: Proč ne obojí?

Pronext, a.s. bilancuje po dvou letech přechod na komplexní řešení NX a VERICUT

Společnost Pronext, a.s. při svém založení navázala na dlouholetou tradici v oblasti oprav a výroby gumárenských, plastikářských a obuvnických strojů, včetně výroby forem, sahající až do doby existence firmy BAŤA ve Zlíně. Rozmach automomilového průmyslu v ČR byl novou výzvou pro společnost Pronext a znamenal rozšíření výrobního programu a nové druhy forem určených pro automotive. V roce 2015 se vedení společnosti po dlouhém a náročném výběru nového softwarového CAD/CAM řešení pro konstrukci a technologii odhodlalo  k razantní výměně  CAD/CAM systému CREO za komplexní řešení CAx/PLM NX od společnosti SIEMENS, ve spojení se systémem pro simulaci a verifikaci NC kódu VERICUT.

Představujeme Vám novinky NX11 v oblasti CAM

Společnost SIEMENS pokračuje v nastoleném trendu a přináší novinky a zlepšení vycházející z požadavků zákazníků. V tomto článku jsou uvedeny čtyři zásadní novinky, které verze NX 11 přinesla. Kromě těchto velkých novinek nelze opomenout řadu dalších menších změn, které byly v průběhu verze NX 11 uvedeny za účelem zrychlení práce s NX a zkvalitnění výsledných drah, čili i finálních výrobků. Tyto změny lze obecně rozdělit na změny týkající se výkonu NX, změny týkající se uživatelského rozhraní, změny simulace stroje a v neposlední řadě i změny resp. vylepšení jednotlivých operací za účelem zkvalitnění výsledných drah.

Solid Edge ST10: Utváření budoucnosti návrhu produktů

Solid Edge v letošním roce přichází s novou verzi ST10. Je to tedy již 10 let, co je jeho nedílnou součástí synchronní technologie. Ta opět posouvá své hranice a využití podstatně dále. Solid Edge ST10 přichází jako první verze v multi jazykové instalaci, kdy obsahuje všech 14 dostupných jazykových lokalizací. Jubilejní 10. verze systému Solid Edgese synchronní technologií sleduje současné trendy v oblasti 3D modelování a přichází s novinkami, které si představíme na několika následujících řádcích.

Hoxter - Výrobu krbových vložek podporuje TEAMCENTER

Již od roku 2009 společnost Hoxter vyrábí krbové vložky a dodává je do více než 23 zemí, nejen v Evropě.
Společnost Hoxter se již od počátku snažila jít kvalitě svých výrobků naproti. Protože předpokladem kvality jsou i správně uložená konstrukční data, rozhodla se pro CAD systém SOLID EDGE a implementaci základního PDM systému Insight, byť pro jediného konstruktéra. Dodávku provedla společnost AXIOM TECH.

Efektivní proces přípravy výroby ve společnosti Forez

Efektivní proces přípravy výroby ve společnosti Forez

Společnost AXIOM TECH dlouhodobě spolupracuje se zákazníky a dalšími partnery na inovaci technické přípravy výroby. Jedná se hlavně o návrh metodiky práce v konstrukci a technologii, tvorbu simulací, analýzy potřeb a rozvoje.

Digitální továrna v praxi ve společnosti Continental Barum

Jedním z trendů Průmyslu 4.0 je digitalizace průmyslové výroby. My Vám představíme tento trend a jeho praktickou aplikaci ve společnosti Continental Barum s.r.o.

VERICUT Force – Nechť vás provází síla

V současné době se mnoho našich zákazníků stále častěji setkává s obráběním těžkoobrobitelných materiálů. Jsou to materiály jako titan, Inconel a podobné oceli. V mnoha případech nestačí pouze součást z daného materiálu obrobit, ale je také třeba v rámci zvyšování produktivity obrábění dosáhnout takových časů obrábění, že s tím mohou mít některé řezné nástroje značné problémy a často může dojít vlivem překročení řezných sil v kritických místech obrábění ke zlomení nástroje.

Tecnomatix Robotics – programujte průmyslové roboty rychle a snadno

Tecnomatix je komplexním softwarovým řešením, které umožňuje mimo jiné simulovat robotické a automatizované linky a programovat průmyslové roboty. Jeho hlavní výhodou je fakt, že v jediném prostředí lze (vedle sebe) současně simulovat a optimalizovat sekvenci jednotlivých pracovních operací, robotické dráhy i činnosti vykonávané lidským operátem.

Tecnomatix Human - návrhy pracovišť a strojů z pohledu člověka

Konstruktéři se při návrhu pracovišť a strojů setkávají s otázkami spojenými nejen s ergonomií a bezpečností práce, ale třeba i s proveditelností operace z pohledu člověka. Obvykle je třeba odpovědět na otázky typu: Jak je možné identifikovat problémové úlohy dříve než začne výroba? Jak zajistit, aby navržené pracoviště vyhovovalo celé populaci? Jak zjistit, zda práce nepovede ke zranění nebo přetížení pracovníků? Je zajištěn dostatečný přístup pro servis a údržbu? Jak rychle zhodnotit návrh pracoviště a sekvenci manuálních operací? Na všechny tyto otázky pomůže odpovědět Tecnomatix Human.