Školení Solid Edge - Synchronní modelování

Kurz je úvodem do oblasti synchronního modelování v CAD software Solid Edge. Předmětem je výuka modelování pomocí synchronní technologie, pochopení principů synchronních úprav a práce se synchronními modely v sestavách.

Účastníci kurzu

Výhodou je absolvování Základního školení Solid Edge.

Délka kurzu

2 dny

Obsah kurzu
  • Úvod do synchronní technologie modelování
  • Prostředí Solid Edge se synchronní technologií
  • Modelování synchronních prvků
  • Modelování procedurálních prvků
  • Parametrizace a editace synchronních a procedurálních prvků, Aktivní pravidla
  • Kombinované modelování (synchronní a sekvenční prvky na modelu)
  • Synchronní modely v sestavách
  • Editace synchronních modelů v sestavě
  • Modelování plechových dílu v synchronní technologii
  • Praktické příklady
Nahoru