Školení NX CAM

Nezbytnou součástí pořízení jakéhokoliv systému je důkladné proškolení pracovníků. Při školení klademe velký důraz na to, aby si uživatelé mohli sami prakticky vyzkoušet práci se systémy, proto bývá školení často rozděleno do několikadenních bloků. Čas mezi těmito bloky je určen pro ověření nabytých znalostí na vlastním pracovišti.
Pro informace o náplni jednotlivých školení vyberte konkrétní typ kurzu v menu.

Školící prostory

Vzhledem k velkému zájmu o školení jsme začali spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V prostorech Vědecko-technického parku máme k dispozici dvě školící místnosti, obě o kapacitě 12 osob. Ve Žďáru nad Sázavou jsou to dvě školící místnosti, obě o kapacitě 8 osob.
Na přání je ale možné školení provádět v pronajatých externích prostorech nebo přímo na pracovišti u zákazníka.
Školíme v jazyce českém, anglickém, německém a ruském.

 Projekty "Vzdělávejte se" a "Educa"

V poslední době vzrostla poptávka po financování odborných školení z fondů Evropské unie. Proto jsme naše služby jsme rozšířili rovněž o možnost realizovat školení v rámci projektů Ministerstva práce a sociálních věcí "Vzdělávejte se" a "EDUCA" společnosti CzechInvest. Projekt Vám zpracujeme včetně dokumentace.
 

Konzultace a audity

Dalšími službami, které společnost AXIOM TECH poskytuje vedle zaškolení nových uživatelů, jsou konzultace a audity. Nabízíme spolupráci při náběhu a nasazení systémů v realném provozu formou konzultací po telefonu nebo přes náš HELPDESK. Naši konzultanti rovněž poskytují poradenství přímo na pracovišti zákazníka, jak optimálně používat naše systémy pro konkretní požadavky uživatelů.

Stávajícím uživatelům nabízíme možnost provést audit využívání našich systémů, ověřit používané konstrukční a technologické způsoby práce se systémy a navrhnout optimalizaci postupů při používání tak, aby bylo zajištěno maximální využití možností systémů.

 

Nově můžete objednat školení SOLID EDGE a školení NX přímo na našem webu.

 

Nahoru