TDS-TECHNIK

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK je vítaným pomocníkem každého konstruktéra pracujícího se systémem Solid Edge a NX. TDS-TECHNIK se velkou měrou zasluhuje zejména o snížení rutinní práce při využívání normalizovaných dílů v sestavách. Obsahuje totiž nejrozsáhlejší a nejaktuálnější dostupnou databázi strojních součástí a hutních polotovarů normalizovaných podle ČSN, STN A DIN.

Kromě vkládání modelů do sestavy můžete databázi využít jako zdroj informací místo klasických knižních tabulek. Údaje z ní jsou využívány i v pevnostních výpočtech. V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky Nadstavby Solid Edge - TDS-Technikohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení a jiné.

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK byla navržena tak, aby široká škála nabízených funkcí nebyla na úkor snadnosti ovládání. Všechny parametry nadstavby jsou předvoleny tak, aby s ní bylo možné pracovat ihned po instalaci. Současně však bylo pamatováno i na možnost uživatelského přizpůsobení.

Nahoru