14. 9. 2020

NX DMU Markup – dokumentace jednotlivých stadií návrhu

Od verze NX 1926 umožňuje aplikace Digital Mock Up přidávání popisků, označení a poznámek v návrhu.


NX DMU Markup - dokumentace stádií návrhuMarkup Navigator

Od verze NX 1926 umožňuje Digital Mock Up aplikace, sloužící k ukládání snímků zachycujících různé stavy návrhu produktu, přidávat tvz. Markup, popisky a označení v DMU Worksetu. K jejich intuitivnímu ovládání slouží nový Markup Navigator, který se společně se Snapshot Navigatorem zobrazí ihned po vytvoření DMU sestavy na zdrojovém panelu (Resource Bar).

Pomocí Markup Navigatoru lze jednotlivé Markupy a jeho Elementy editovat. Upravovat lze tvar, polohu, text elementů i jejich zobrazení, např. viditelnost, font, barvu, či velikost textu. Jednotlivým elementům lze přiřadit vlastní smysluplné názvy a přidávat doplňující komentáře, které lze přímo v Markup Navigatoru zobrazit.

NX DMU Markup - dokumentace stádií návrhu

Jednoduchá identifikace objektů pomocí popisků

Vytvořené elementy lze využít ke zvýraznění konkrétních oblastí modelu a připojení detailních informací k návrhu. Markup lze asociativně svázat s vybranými objekty. Jeho součástí mohou být textové poznámky i libovolné tvary, označující oblasti zájmu v návrhu dílu. Textové poznámky lze připojit k objektu volně nebo pomocí odkazové čáry. Freehand Elementy mohou být křivky obecné, ale i automaticky odvozené konkrétní tvary, např. kružnice, elipsy, čtverce, obdélníky.

Pomocí Markup elementů tak lze identifikovat objekty, sdílet informace a přispět k lepší spolupráci mezi návrháři i celkovému zvýšení efektivity během návrhu produktu.

Podívejte se na ukázku použití NX DMU Markup v praxi.

Nahoru