Line Designer

Line Designer je nástroj určený pro firmy zabývající se dodávkami technologických celků (výrobní/montážní linky, jednoúčelové stroje, atd.) Pomáhá řešit situace, kdy je potřeba navrhnout výrobní technologii, která splňuje požadavky zákazníka s přihlédnutím na omezení daná prostorem pro zástavbu, navazujícími operacemi, ergonomií apod.

Line DesignerLine Designer propojuje všechny oblasti, které zasahují do tvorby výrobních zařízení – konstrukce, optimalizace, ergonomie, výkresová dokumentace atd. Využívá spolupráce s ostatními nástroji pro optimalizace a řešení výrobních zařízení. Počátečním krokem je návrh layoutu zařízení, kdy je možné využívat knihovnu s objekty, které je možné parametricky upravit (např. dopravník a nastavení jeho délky). Tyto objekty si s sebou mohou nést také základní informace pro výkresovou dokumentaci.

Části výrobního zařízení definované v Line Designeru je možné použít pro optimalizaci jejich funkce v Proces Simulate, Robot Expert … nebo řešit jejich konstrukci a funkčnost v prostředí Mechatronics Concept Designeru.

Line DesignerPřínosy řešení

  • Efektivní tvorba layoutů, využití knihoven pro rychlé sestavení pracovišť
  • Vyřešení problematiky ve virtuálním prostředí (levně)
  • Výrazné zkrácení doby návrhu výrobních procesů
  • Rychlá validace požadavků výrobního procesu/ zákazníka
  • Nalezení a ověření optimálního nastavení  ( výrobního/ technologického) procesu
  • Předcházení vícenákladům, které souvisí s uvedením zařízení do provozu (u zákazníka)
Nahoru