Solid Edge Základní školení

Kurz je úvodem do oblasti CAD Solid Edge. Předmětem je výuka prostředí Solid Edge a prostředků 3D objemového modelování, práce se sestavami, tvorba výkresové dokumentace, tvorba svařenců.

Účastníci kurzu

Předpokladem je minimální praxe ve strojírenské konstrukci při středoškolském popřípadě univerzitním vzdělání technického zaměření nebo praxe ve strojírenské konstrukci. Znalosti ovládání počítače. Práce v prostředí MS Windows a práce s myší.

Délka kurzu

Celkem 5 dnů ve dvou cyklech s týdenní přestávkou určenou pro praxi na vlastním pracovišti.

Obsah kurzu
 • Úvod do CAD modelování
 • Prostředí Solid Edge
 • Skicování
 • Základní tělesa a operace
 • Modelování pomocí konstrukčních prvků
 • Parametry modelu, editace, asociativita
 • Skládání sestav
 • Sestavy - Top Down, Design in Concept, Master model concept
 • Drafting - kreslení výkresu
 • Přenos informací do razítek, export kusovníku
 • Základní prvky pro modelování plechových dílu
 • Modelování svarku – před-, po- a svařovací operace
 • Praktické příklady 
Nahoru