• Nacházíte se zde:
  • CAD
  • NX CAD

Nepřehlédněte

Dotace Evropské unie

Logo Evropské unie

Společnost AXIOM TECH s.r.o. získala dotaci na realizaci projektu Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH


Zpravodaj AXIOM TECH

Přečtěte si náš pravidelný ZPRAVODAJ. Na vyžádání Vám aktuální číslo rádi zašleme i v tištěné podobě poštou na Vaši adresu.


Nabídka zaměstnání ve společnosti AXIOM TECH s.r.o.

Náš obchodní a technický tým pracuje s vyspělými CAX systémy NX, SOLID EDGE, TEAMCENTER, TECNOMATIX a VERICUT. V rámci rozvoje naší společnosti hledáme nové posily našeho týmu ve Zlíně i Žďáru nad Sázavou.


NX CAD

Řešení NX je CAx systém postavený na jednotném, otevřeném a moderním technologickém základě a zohledňuje v sobě veškeré aspekty procesu vývoje produktu od jeho návrhu až po výrobu, čímž se stává vysoce výkonným řešením pro celkové urychlení vývoje výrobku ve všech jeho fázích: Průmyslový design, Konstrukce, Simulace, Dokumentace, Nástroje, Obrábění.

Aplikace CAD/CAM/CAE představují v příslušném průmyslovém odvětví nejširší řadu integrovaných a plně asociativních řešení, které v kombinaci s řešením NX pokrývají celý rozsah vývojových procesů v oblasti designu produktů, výroby a simulace. Řešení NX poskytuje kompletní sestavu nástrojů pro integraci automatizace procesů, a umožňuje tak uživatelům shromažďovat a opětovně využívat znalosti o výrobcích a procesech.

3D konstruování

NX CAD nabízí kompletní možnosti tvorby 3D modelů, sestav a nástrojů pro tvorbu výkresové dokumentace. NX nabízí také nástroje pro import a editaci modelů z ostatních CAD systémů. Samotnou sekci pak tvoří tvorba plechových dílů. Všechny moduly NX jsou navzájem provázány tak, že se konstruktér může volně pohybovat mezi tvorbou modelu, výkresu nebo sestavy.

Synchronní technologie

Synchronní technologie je přelomový nástroj pro editaci modelů bez ohledu na jejich historii. Pomocí nástrojů synchronní technologie může konstruktér stejně jednoduše editovat neparametrický model importovaný z jiného CAD systému jako model který sám vytvořil. Tento nástroj nepřistupuje k modelu jako ke "skupině" modelovacích prvků (vytažení, otvor, drážka…) ale jako k tělesu, které je tvořeno stěnami. Změna modelu je realizována posunutím stěny, změnou rozměru nebo tvaru stěny tělesa.

Průmyslový design a styling

Systém NX je obecně oceňován za své schopnosti v oblasti návrhu výrobků, tento proces u určitého typu výrobků logicky začíná návrhem tvaru a vzhledu a pak teprve následuje řešení samotné konstrukce. Oblast průmyslového designu využívá moduly pro tvorbu plošných těles, fotorealistické vizualizace apod.

Mechatronika - Elektromechanika

NX je integrované prostředí pro komplexní vývoj výrobku, které obsahuje i návrh elektromechanické části výrobku. Díky svým vlastnostem umožní spojit práci jak strojních konstruktérů, tak práci elektrokonstruktérů v jednom prostředí.

Konstrukce nástrojů

Specializované moduly pro tvorbu forem pro vstřikování plastů, pro tvorbu postupových nástrojů a elektrod výrazně usnadňují a zrychlují konstrukci v těchto oblastech. Kromě programově řešených postupů pro tvorbu základního rozvržení nástroje využívají také knihovny standardních dílů od firem zabývajících se jejich produkcí (HASCO, MEUSBURGER …). Výsledkem ja pak nástroj, který je parametricky provázán a jehož editace je řádově rychlejší než tvorba bez využití specializovaných modulů.