Nepřehlédněte

Dotace Evropské unie

Logo Evropské unie

Společnost AXIOM TECH s.r.o. získala dotaci na realizaci projektu Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH


Zpravodaj AXIOM TECH

Přečtěte si náš pravidelný ZPRAVODAJ. Na vyžádání Vám aktuální číslo rádi zašleme i v tištěné podobě poštou na Vaši adresu.


Nabídka zaměstnání ve společnosti AXIOM TECH s.r.o.

Náš obchodní a technický tým pracuje s vyspělými CAX systémy NX, SOLID EDGE, TEAMCENTER, TECNOMATIX a VERICUT. V rámci rozvoje naší společnosti hledáme nové posily našeho týmu ve Zlíně i Žďáru nad Sázavou.


Články

Kvalita nebo kvantita? S PLM Teamcenter můžete mít obojí

5. 9. 2017 -

A co preferujete vy? My s našimi produkty Digitální továrny se ptáme: Proč ne obojí?

Úvod

Vyrábět kvalitní výrobky, a přesto vyhovět vysokým nárokům na včasnost dodání v mnohdy nereálných termínech, je stále častějším problémem managementu výrobních podniků. Udržitelnost a konkurenceschopnost výrobků jsou základními životními funkcemi zdravého podniku. V následujícím článku se dozvíte, kde lze optimalizovat, zeštíhlovat a zrychlovat procesy v předvýrobních etapách a jaké to má dopady na vlastní výrobu.

Obchodní oddělení musí klasifikovat a sdílet požadavky

Ano, ale jen za předpokladu, že obchodníci budou mít přístup k jednotné databázi produktů s vazbou na poslední platnou technickou dokumentaci. Toho lze docílit důslednou klasifikací a vyžadováním schvalování každého výkresu.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, které umožní konstruktérům zamykat vývojové větve produktů, následně s podporou revizí kompletovat přesný kusovník produktu a ten s vazbou na produktovou položku (kartu) klasifikovat do firemního katalogu, který je volně dostupný všem přihlášeným uživatelům systému.

V konstrukci musíme zrychlit vývoj nového produktu

Ano, ale jen za předpokladu, že konstruktéři budou informováni včas a podklady nového vývoje anebo změnového řízení pro následnou tvorbu dokumentace budou přesné. Dále také, že v případě opakované konstrukce anebo změny bude možné vyhledat podobný výrobek za co nejkratší čas.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, které plánují a rozesílají úkoly koncovým uživatelům včetně připojené dokumentace a to vše v reálný čas. Konstruktér, který splní úkol v rámci procesu (Nový vývojový úkol, ECR, aj.) automaticky na pozadí informuje a spouští navazující úkoly. Tímto způsobem jsou informační a datové toky standardizovány, zrychleny a i přesto zůstávají transparentní

V technologii musíme zamezit duplikování informací a využít maximum z konstrukční dokumentace

Ano, ale jen za předpokladu, že obě dvě oddělení budou spolupracovat na jednotné platformě, tj. v jediném systému.

PLM Teamcenter® poskytuje prostředí pro bezešvou spolupráci konstrukčního a technologického oddělení. Technolog obdrží v rámci procesu schválená konstrukční data, na kterých začíná tvořit technologii výroby. Díky podobnosti 3D dat vyhledá existující technologický postup – zpravidla již schválený, který klonuje. V rámci interního procesu přizve oddělení programátorů pro aktualizaci NC kódů a na konci validuje hotovou technologii. Analogicky k technologickému postupu je zde podpora pro montážní, servisní, balící a jiné postupy.

Výroba musí mít dostupné pouze platné verze výrobní dokumentace s možností vizualizovat výrobek

Ano, ale jen za předpokladu, že všechna oddělení TPV sdílí přesné informace v reálném čase. Nesmí se stát, že konstrukce zapomene vytvořit čitelný výkres nebo vygenerovat náhled 3D modelu.

PLM Teamcenter® poskytuje nástroje, díky kterým „neopustí“ dokumentace oddělení TPV bez náležitých a pro výrobu bezpodmínečně nutných informací. Konstrukční oddělení ve chvíli schválení dokumentace vždy obsahuje PDF – obecně čitelný formát výkresu a JT – standardizovaný formát pro vizualizaci 3D modelu. Kusovník sestavy, technologický postup a ostatní návodky jsou výrobě k dispozici automaticky po jejich schválení. Výroba, ať už konvenční pracoviště, CNC stroj anebo montážní pracoviště, konzumuje pouze přesné a validní výrobní podklady.