Řízení výroby

Naše řešení podporuje řízení a organizaci výroby poskytováním potřebných technických informací. Jsou podporovány aktivity, které řídí výrobu specifikovanou v naplánované a uvolněné výrobě (fronta práce), například systémy pro řízení výroby MES (Manufacturing Execution System).

Electronic Work Instruction / Shop Floor Connect / DNC Connect / Manufacturing Execution Integration

Zajišťují automatické nebo operátorem / dělníkem iniciované poskytnutí výrobní informace různého typu. Výkresy, 3D modely, technologické postupy, NC programy, výrobní návody, kontrolní návody apod. Cílové zařízení může být NC stroj, 3D měřící stroj, počítač, tablet či jiné zobrazovací zařízení vhodné pro požadované typy informace.Informace a úkoly se tak dostávají k výrobním pracovníkům ihned po schválení a zapracování změn v technické dokumentaci. Je umožněn také sběr informací od pracovníka, jako např. záznam naměřené hodnoty, oznámení neshody výrobku, návrh úpravy výrobního postupu či operace nebo i iniciace změnového řízení.

  AxiomTech

Skladová položka

Požadavky na skladové položky jsou řízeny kusovníkem.

ROZUMÍM

Virtuální výrobek

3D modely, výkresová dokumentace, kusovníky spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výrobek

3D modely, servisní předpisy, montážní a demontážní návody, výkresová dokumentace spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Hotový výrobek

Validovaný výrobek pro montáž, validace vůči virtuálnímu výrobku

ROZUMÍM

Hotový výrobek

výsledný produkt dle požadavků zákazníka, správa požadavků v Teamcenter.

ROZUMÍM

Opravený výrobek

Opravený produkt dle požadavků a norem spravovaných v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na servis

Požadavky na servis, reklamační protokol, nápravná opatření spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Nakupovaný díl

Nákup dílů je řízen kusovníkem v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na konstrukci

Požadavky na konstrukci, funkci a normy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Požadavky na technologii

Požadavky na technologii a výrobu, normy a předpisy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výroba

Výrobní postupy, výrobní návody, normativy, simulace NX kódy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM

Virtuální výroba

Montážní postupy, simulace, normativy, robotické programy spravované v Teamcenter.

ROZUMÍM