Čt, 27. 2. 2020

Nástrojárna 21. století - Současné trendy obrábění v CAM systému pro moderní obrábění v nástrojárně

Čtvrtý webinář ze série Nástrojárna 21. století ukáže rozvoj nových technologií a výrobních možností, které reflektují i možnosti moderních CAM modulů.

Čas konání: 10:00 - 11:00 hod.

Pořadatel: AXIOM TECH s.r.o.

Vstupné: 0


Nástrojárna 21. století

Webináře| 6. února až 12. března 2020 | od 10:00

 

Všechny nástrojárny již dlouhodobě pracují s CAD a CAM systémy.
Existují v jejich možnostech rezervy, které vedou ke zefektivnění práce a k finančním efektům ve výrobě?

 

 • Znají pracovníci možnosti současných systémů, které umožňují zefektivnit technickou přípravu?
 • Jak nastavit procesy, aby se maximálně využily efekty dílčích řešení TPV v procesech nástrojárny?
 • Víme kde a jak získat sekundární přínosy využívání digitálních technologií ve vlastní výrobě?

 

Na tyto a další detailní dotazy odpovídá série webinářů, která prezentuje možnosti PLM a CAx systémů v procesu technické přípravy a v průřezu technických a výrobních činností v nástrojárně.

Série je určena pro různé profese a pozice zaměstnanců tak, aby byli vzájemně informováni a mohli efektivně využívat součinnosti mezi sebou.

6. února | 10:00 - 11:00
Efektivní konstrukce forem, ověření kvality dat pro výrobu

První webinář ze série Nástrojárna 21. století představí pracovní postup konstrukce forem, který automatizuje konstrukční postupy a vede k významnému zkrácení času konstrukce.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, vedoucí nástrojárny, vedoucí projektu a obchodníky.

 • Založení projektu (zakázky)
 • Automatizace procesu konstrukce, tvorba násobných forem a dělící roviny
 • Využití knihoven normálií
 • Proces tvorby vyhazovačů, vtoku a chladícího okruhu
 • Dokumentace

Součástí konceptu práce je také kontrola kvality výstupních dat pro výrobu. Kvalita dat je hodnocena dle firemních standardů a zohledňuje vyrobitelnost, resp. náklady na výrobu.

13. února | 10:00 - 11:00
Konstrukce postupových nástrojů, ověření kvality dat pro výrobu

Druhý webinář ze série Nástrojárna 21. století představí pracovní postup konstrukce postupových nástrojů, který automatizuje konstrukční postupy a vede k významnému zkrácení času konstrukce.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, vedoucí nástrojárny, vedoucí projektu a obchodníky.

 • Založení projektu (zakázky), příprava dílu pro nástroj
 • Příprava layoutu a střižných křivek
 • Automatizace procesu konstrukce s využitím knihoven normálií
 • Proces tvorby střižníků, matric, ohybníků
 • Dokumentace

Součástí konceptu práce je také kontrola kvality výstupních dat pro výrobu. Kvalita dat je hodnocena dle firemních standardů a zohledňuje vyrobitelnost, resp. náklady na výrobu.

20. února | 10:00 - 11:00
Automatizace procesu přípravy elektrod: Electrode CAD/CAM

Třetí webinář ze série Nástrojárna 21. století představí výhody jednotného prostředí CAD/CAM řešení Siemens při komplexní přípravě výroby elektrod.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, NC programátory a pracovníky výroby.

Bude prezentována vysoká automatizace přípravy pro elektrod v rozsahu:

 • Modelování elektrod a výkresová dokumentace
 • Sestava pro obrábění a jiskření
 • Proces měření a jiskření
 • Možnost nasazení robotických linek pro výrobu a kontrolu elektrod

27. února | 10:00 - 11:00
Současné trendy obrábění v CAM systému pro moderní obrábění v nástrojárně

Čtvrtý webinář ze série Nástrojárna 21. století ukáže rozvoj nových technologií a výrobních možností, které reflektují i možnosti moderních CAM modulů.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, vedoucí nástrojárny, vedoucí projektu a obchodníky, pro NC programátory a pracovníky výroby.

V tomto semináři budou prezentovány:

 • Pokročilé funkce pro víceosé obrábění s využitím progresívních nástrojů
 • Možnosti adaptivního obrábění
 • Automatizované postupy a intuitivní postupy při NC programování


5. března | 10:00 - 11:00
Využití pokročilé CAD/CAM funkčnosti k nalezení produktivity v nástrojárně

Pátý webinář ze série Nástrojárna 21. století nabídne nové přístupy a utility, např. pro výrobu deskových dílů, které přináší významné ekonomické efekty ve výrobě.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, vedoucí nástrojárny, vedoucí projektu a obchodníky, pro NC programátory a pracovníky výroby.

 • CAD díly mohou být nositeli řady informací u dílech, které lze automaticky využívat v následných činnostech technické přípravy. Na webináři budou presentovány tyto strategie:
 • PMI – product manufacturing information přenáší z modelů do CAM operací
 • FBM – feature based machining umožňuje plně automatizovat NC programování a optimalizovat operace a nástrojové vybavení

12. března | 10:00 - 11:00
PLM Teamcenter

Šestý webinář ze série Nástrojárna 21. století představí PLM řešení Teamcenter, který tvoří svojí podstatou a funkcí nervovou soustavu dat celé organizace a tím napomáhá k aktivní spolupráci a řízení jednotlivých procesů.
Webinář je určen pro vedoucí konstrukce, konstruktéry, vedoucí nástrojárny, vedoucí projektu a obchodníky, pro NC programátory a pracovníky výroby.

 • Řízení uceleného procesu TPV (workflow)
 • Správa veškerých dat a podkladů směřujících do jednotlivých zakázek či projektů
 • Zabezpečení reálného změnového řízení
 • MRL – prostředek správy nástrojů od nákupu, přes NC programování až po sklad
 • Možnost plného přenosu informací z TPV do plánování a výroby

 

 

Registrace na webináře


Účast na webinářích je bezplatná, není omezen počet osob z jedné společnosti.

 

AXIOM TECH s.r.o.

Zlín

 • Ulice: Kamenná 2525
 • Město: Zlín
 • PSČ: 76001