NX CAD

NX CAD | ZKUŠEBNÍ VERZE

Zažádejte si o bezplatnou zkušební verzi NX CAD a získejte k ní zdarma i videotutorial.

více informací

NX je komplexní CAx systém postavený na jednotném, otevřeném a moderním technologickém základě a řeší proces od návrhu výrobku až po jeho výrobu. Všechny oblasti – konstrukce, průmyslový design, dokumentace, simulace, obrábění… jsou vzájemně provázány a tím se zvyšuje efektivita celého řešení.

3D konstrukce

Základem NX CAD je objemový modelář, sestavy a výkresová dokumentace. Samostatnou část tvoří tvorba plechových dílů. Základem objemového modeláře je tvorba 2D skici, ze které je vytvořeno 3D těleso a upraveno pomocí modelovacích prvků do finální podoby.

Synchronní technologie

Synchronní technologie je skupina nástrojů určených k modifikaci geometrie bez ohledu na její historii. Těmito nástroji je tedy možné editovat modely, které vznikly v systému NX, i modely, které byly importovány z jiných CAD systémů. Synchronní technologie umožňuje editaci pomocí tzv. přímého modelování, kdy se s modelem nepracuje klasicky na úrovni jednotlivých modelovacích prvků (vytažení, zaoblení, sražení hrany apod.), ale k modelu se přistupuje na úrovni stěn.

Průmyslový design a styling

Systém NX je obecně oceňován za své schopnosti v oblasti návrhu výrobků, tento proces u určitého typu výrobků logicky začíná návrhem tvaru a vzhledu a pak teprve následuje řešení samotné konstrukce. Oblast průmyslového designu využívá moduly pro tvorbu plošných těles, fotorealistické vizualizace apod.

Mechatronika - Elektromechanika

NX je integrované prostředí pro komplexní vývoj výrobku, které obsahuje i návrh elektromechanické části výrobku. Díky svým vlastnostem umožní spojit práci jak strojních konstruktérů, tak práci elektrokonstruktérů v jednom prostředí.

Konstrukce postupových nástrojů

Specializované moduly pro tvorbu forem pro vstřikování plastů, pro tvorbu postupových nástrojů a elektrod výrazně usnadňují a zrychlují konstrukci v těchto oblastech. Kromě programově řešených postupů pro tvorbu základního rozvržení nástroje využívají také knihovny standardních dílů od firem zabývajících se jejich produkcí (HASCO, MEUSBURGER …). Výsledkem ja pak nástroj, který je parametricky provázán a jehož editace je řádově rychlejší než tvorba bez využití specializovaných modulů.

 

Podívejte se, jak NX CAD/CAM využívá pro přípravy modelů a programování stroje náš zákazník, společnost EVEKTOR.

Nahoru