Údržba, vylepšení, podpora

Cílem naší technické podpory je, díky responzivní a specializované podpoře zákazníků, zvýšit produktivní využití námi dodávaného softwaru. Naše snaha o poskytování hodnot jde ruku v ruce s vaší snahou ušetřit za údržbu softwaru.

V rámci údržby získáváte

  • Nové i dílčí verze s novými funkcemi, aktualizacemi a opravami softwaru
  • Rychlou a účinnou technickou podporu pro bezproblémové každodenní použití

Údržba software zahrnuje

Technická podpora AXIOM TECH

Nové verze softwarových produktů s novými funkcemi

  • Udržení kroku s nejnovější technologií PLM je nezbytné k zachování vaší konkurenceschopnosti a ochrany investic do PLM
  • Po otestování nových verzí zákazníkům termín přechodu na novou verzi systému doporučíme

„What´s new“ - informace k novým verzím softwarových produktů formou webinářů a seminářů

Technickou podporu

  • Okamžitá telefonická podpora – hotline 800 400 495 – bezplatné volání
  • Internetová technická podpora HELPDESKhttp://helpdesk.axiomtech.cz – poskytuje okamžitý přístup k nahlášenému problému, databázi problémů a jejich řešení. Rovněž umožňuje přístup ke sledování stavu nahlášených problémů
  • Vzdálená technická podpora – spočívá ve zpřístupnění plochy počítače pomocí aplikace Teamviewer. Technik řeší podporu online přímo na počítači zákazníka. *
  • Onsite technická podpora na místě u zákazníka, pokud jde o problém softwarových produktů nebo implementace.
  • Konzultační dny – jedná se o odborně problémově orientovanou podporu, poradenství na projektu nebo konzultace při řešení běžných problémů. Jsou vždy řešeny osobně s certifikovaným technikem u zákazníka nebo v AXIOM TECH. Počet konzultačních dnů je závislý na počtu licencí/sedadel softwarových produktů. **
  • Možnost zákazníka ovlivnit vývoj software – přístup na SIEMENS GTAC přímo nebo prostřednictvím technika AXIOM TECH. AXIOM TECH zastupuje zákazníka na GTAC – připravuje za zákazníka podklady pro hlášení problému, pokud nemůže vyřešit svým poradenstvím. AXIOM TECH zabezpečuje logování problémů výrobci a sleduje jejich řešení.


*  Technická podpora (viz body a, b, c) je dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00 s reakcí do čtyř hodin. Podpora je poskytována pouze osobám, které absolvovaly autorizované školení. Autorizovaným školením se rozumí školení provedené partnerem společnosti Siemens.

** Počet dnů je uveden v HELPDESKU http://helpdesk.axiomtech.cz

Nahoru