Robcad

Tecnomatix Robcad je nástroj pro simulaci pracovních buněk, který umožňuje vyvíjet, simulovat, optimalizovat, ověřovat a offline programovat procesy robotizované a automatizované výroby zahrnující více zařízení. A to vše v kontextu konfigurovaného produktu a údajů o zdrojích. Tyto plně funkční modely kompletních výrobních buněk a systémů v 3D prostředí nabízejí platformu pro optimalizaci procesů, a vypočet délky trvaní cyklů v různých fázích časového plánu vývoje, od koncepce po implementaci.


Robcad plně integruje základní technologie a výkonný soubor procesně specifických aplikací, které řeší celou řadu procesů, včetně bodového svařování, obloukového svařování, řezání laserovým a vodním paprskem, vrtání, nýtování a lakování.

Tecnomatix RobcadKlíčové přínosy
  • Interoperabilita se všemi hlavními CAD systémy
  • Technologie integrované realistické simulace robotů (RRS)
  • 3D návrh a verifikace layoutu automatizovaných linek
  • Trojrozměrné navrhování a simulace procesů s integrovanou řídicí logikou
  • Plánování tras robotů, test dosahu, a chytré polohování
  • Přesná simulace a synchronizace několika robotů a mechanismů
Nahoru