Správa dokumentace pro obchod a administrativu

Naše řešení nabízí možnost definovat bohaté informace ke skladovým kartám vašeho informačního systému. Dále eliminuje činnost konstruktéra v informačním systému a pomocí komunikační procedury nabízí skladové položky s přenými metadaty, které jsou přeneseny z informačního systému. Pomocí simulačních a optimalizačních nástrojů lze optimalizovat počty logistických prostředků a pracovníků, řešit obslužné časy do výroby, potřebné velikosti skladových i mezioperačních zásob, ověřovat kapacitní možnosti logistiky i nalézt řešení pro krizové scénáře logistických procesů. Můžete řešit rozmístění výrobků ve skladu z pohledu obrátkovosti, optimalizovat velikosti skladu, počty odbavovacích míst, ověřovat kapacitní možnosti logistiky i nalézt řešení pro krizové scénáře logistických procesů.

Správa CAD dokumentů

Uživatelé PLM systému Teamcenter mají možnost hledat, číst a přiřazovat skladové (MTZ) položky k vlastím položkám typu Návrh, Operace aj., které mají primární místo vzniku ve vašem informačním systému. Tím je eliminován proces opisování informací do razítek výkresů, kusovníků a technologických postupů

Správa ostatních dokumentů

Ke každé skladové položce je asociativně připojen 3D model, výkres anebo specifikace, která dokonale popisuje způsob a smysl jejího použití. Tyto informace jsou samozřejmě sdíleny pomocí workflow do výroby s platnou technicko-výrobní dokumentací.

Plant Simulation

Plant SImulation je nástroj pro tvorbu, simulaci a optimalizaci produkčních a logistických procesů. Dokáže optimalizovat tok materiálu, průchodnost výrobních zařízení i vytíženost zdrojů. Lze ho použít pro optimalizaci layoutů, ověřování variant řídících strategií i pro operativní plánování výroby.

Nahoru