Servis

NX podporuje dva přístupy k práci se skenovanou geometrií. Od verze NX11 je možné skenovaná data převádět na tzv. konvergentní geometrii, což je v podstatě objemové těleso tvořené jednou stěnou. Tento přístup je velmi vhodný pro tvorbu ořezových ploch, otisku skenovaného tvaru do tvárníků apod. Pro přesnou rekonstrukci skenované geometrie do objemového tělesa jsou dostupné funkce, které postupně překrývají skenovanou geometrii a vytváří jednotlivé stěny tělesa. Naše řešení nabízí možnosti tvorby servisních a přesných zakázkových struktur, díky kterým odjíždí technik na místo servisu pouze s validními náhradními díly a s přesnou 3D dokumentací stroje.

NX CAD

Řešení NX je CAx systém postavený na jednotném, otevřeném a moderním technologickém základě a zohledňuje v sobě veškeré aspekty procesu vývoje produktu od jeho návrhu až po výrobu, čímž se stává vysoce výkonným řešením pro celkové urychlení vývoje výrobku ve všech jeho fázích: Průmyslový design, Konstrukce, Simulace, Dokumentace, Nástroje, Obrábění.

Správa CAD dokumentů

Oddělení údržby má po celou dobu životního cyklu výrobku k dispozici produktovou dokumentaci v obecně čitelných formátech (PDF, 3D JT). Jako pasivní uživatel má přístup také ke kusovníkům a vizualizaci celého stroje (zařízení).

Maintenance, repair and overhaul

Správce a řízení údržby zajišťuje sledování a nahraditelnost komponent v rámci stroje (zařízení). Díky jednoznačné a platné dokumentaci lze zobrazovat a porovnávat rozdíly a nahraditelnost jednotlivých komponent v kontextu celého stroje (zařízení), napříč projekty a samozřejmě také v rámci změnových řízení.

Nahoru