Řízení výroby

Naše řešení nabízí kompletní možnosti tvorby a řízení požadavků v rámci životního cyklu výrobku. Správu požadavků lze rozšířit na systémový inženýring v rámci kterého dochází k dokonalému popisu funkcí a činností digitálního dvojčete vašeho výrobku. Poskytuje detailní kontrolu výrobních nákladů vznikajícího produktu. Umožňuje strategická prodejní rozhodnutí už v okamžiku návrhu produktu, v jeho rané fázi vývoje. Lze velmi přesně předvídat vývoj cen a nákladů ještě před jeho uvedením na trh, stejně jako po celou dobu jeho výrobního období. Jsou podporovány aktivity, které řídí výrobu specifikovanou v naplánované a uvolněné výrobě (fronta práce), například systémy pro řízení výroby MES.

Requirements

Správce požadavků v prostředí Teamcenter zaručuje snadnou klasifikaci bez ohledu na původ a vznik požadavku, propojení požadavku s konstrukční, technikou a výrobní dokumentací, zajištění a kontrolu shody plnění požadavku.

Rulestream

Rulestream je  Engineer-to-Order řešení pro výrobce „na zakázku“ s komplexním přístupem, který zahrnuje obchod, konstrukci a výrobu. Generuje nové návrhy produktů podle funkčních požadavků zákazníka, prostřednictvím snadno konfigurovatelných integrací s CAD, CAM, PLM a ERP. Tím se zrychlí návrh řešení pro nabídky a objednávky. Vše se zpracovává automaticky. Výsledkem jsou technické výstupy, včetně kusovníků, 3D modelů, výkresů, vizualizací, pracovních návodů, nabídek a technické dokumentace.

Scheduler management

Správce plánování v prostředí Teamcenter zajišťuje doručení správných informací a dat, správným osobám (zdrojům) ve správný čas – procesní podpora. V průběhu životního cyklu výrobku získáváte přehled o vytíženosti osob a o aktuální nákladovosti projektu v kontextu s produktovými informacemi.

Product Cost 

Simuluje, analyzuje a umožňuje optimalizovat náklady výrobků tak, aby bylo možné dělat správná rozhodnutí ve správný čas a maximalizovat jejich ziskovost. Díky velmi přesným odhadům cen budete si schopni vyjednat výhodnější cenové podmínky u svých dodavatelů. Na základně 3D modelu dílu a volby výrobní technologie lze kalkulovat i náklady na nástroje. Což je výhodné jak pro nákup, tak i pro nabídky nástrojů.

Electronic Work Instruction / Shop Floor Connect / DNC Connect / Manufacturing Execution Integration

Zajišťují automatické nebo operátorem / dělníkem iniciované poskytnutí výrobní informace různého typu. Výkresy, 3D modely, technologické postupy, NC programy, výrobní návody, kontrolní návody apod. Cílové zařízení může být NC stroj, 3D měřící stroj, počítač, tablet či jiné zobrazovací zařízení vhodné pro požadované typy informace.Informace a úkoly se tak dostávají k výrobním pracovníkům ihned po schválení a zapracování změn v technické dokumentaci. Je umožněn také sběr informací od pracovníka, jako např. záznam naměřené hodnoty, oznámení neshody výrobku, návrh úpravy výrobního postupu či operace nebo i iniciace změnového řízení.

Nahoru