Tool Costing

Pokud se zabýváte tvorbou a výrobou nástrojů, tak na základě vlastní zkušenosti jistě potvrdíte fakt, že stanovit cenu za nástroj je obvykle náročný a komplexní proces. Pokud však použijete Tool Costing, tak udělat cenovou nabídku na nástroj v krátkém čase nemusí být vůbec náročné.

Tool Costing je komplexní řešení pro rychlé a přesné stanovení ceny nástroje. Software vám pomůže při naceňovaní pokud, nástroje vyrábíte, ale i pokud je nakupujete. Můžete si vytvářet vlastní stínové kalkulace, které vám poslouží ke srovnání adekvátnosti ceny nakupovaného nástroje.

Tool CostingKalkulování v Tool Costing je harmonií přesnosti a použitého času. Ať už děláte formy na plastové výlisky, postupové, případně transferové nástroje nebo lisujete, Tool Costing vám usnadní kalkulování jejich ceny.

Software dokáže efektivně zužitkovat informace z 3D modelu a následně je aplikovat do technologického kusovníku. Samozřejmě, stále máte možnost editace ať použitých kroků, strojů nebo materiálu. Využívání integrované databáze nebo stávajících kalkulací sníží pracnost a časovou náročnost na stanovení ceny.

Výsledkem, kromě precizní nákladové struktury, či konfigurovatelných reportů pro konkrétní zákazníky, je uchování drahocenných znalostí o naceňovaní nástrojů v rámci firmy. Navíc, při jednáních se zákazníkem, se vaše pozice posílí, protože detailní rozklad ceny je silný argument. Buďte připraveni promptně a flexibilně reagovat na požadavky trhu!

Nahoru