Product Cost Management

Product Cost Management je komplexním řešením pro výpočet cen výrobků od společnosti Siemens PLM Software. Jedinečnost software spočívá v kontinuální detailní kontrole nákladů vznikajícího produktu až po jeho finální výrobu. Umožňuje strategická tržní rozhodnutí již v době grafického navrhování produktu a raného stadia jeho technického vývoje.

Součástí balíčku je i individuálně rozšiřitelná databáze informací podle osobních preferencí uživatele, která umožňuje zefektivnit celý proces kalkulace ceny a dává možnost operovat s celou řadou modelových situací. Simulujte, analyzujte a optimalizujte náklady výrobků tak, abyste mohli učinit adekvátní rozhodnutí ve správném čase a maximalizovali tak jejich ziskovost.

Management

Pomocí kalkulace profitability dokážete velmi precizně předvídat vývoj cen a nákladů ještě před uvedením výrobků na trh, stejně jako i po celou dobu životnosti produktů, a tím získat zakázku.Product Cost Management nabízí extrémně rychlé, přehledné a detailní vyhodnocení klíčových indikátorů pro jednotlivé projekty.

Nákup

Pomocí velmi spolehlivých odhadů cen budete schopni vyjednat výhodnější cenové podmínky u svých dodavatelů.

Prodej

Pomocí dat v personalizované formě pro jednotlivé zákazníky si zajistíte silnou vyjednávací pozici.

Design to cost

Pomocí přehledného vývoje parciálních nákladů již při vytváření nových produktů, v raném stádiu jejich technického vývoje, můžete doporučit alternativní řešení, čímž ovlivníte celkové výrobní náklady. Opětovným používáním již existujících kalkulací a vytvářením jejich variací zefektivníte celý proces.

Tool costing

Pomocí řešení pro výpočet nákladů nástrojů dokážete udělat spolehlivé a časově nenáročné kalkulace. 3D CAD data načtete automaticky nebo manuálním vložením. Tool costing poskytuje portfolio technologií nástrojů, jako např. vstřikování plastů, plošné tváření a nástroje pro výrobu kompozitů, a to na jediné softwarové platformě Teamcenter Product Cost Management.

Nahoru