Verifikace a optimalizace

Verifikace dráhy a optimalizace jsou dva nejlepší způsoby jak dramaticky zlepšit vaše obráběcí operace a ušetřit peníze, a to s relativně malým úsilím. Můžete se zdát, že stačí používat verifikaci, kterou jste získali jako součást vašeho CAM systému. Ovšem ne všechny verifikační programy jsou vytvořeny stejně. Jediná chyba může zničit součást, zlomit nástroj, poškodit stroj, nebo dokonce způsobit zranění.

VERICUT je dodáván jako modulární systém. Moduly rozšiřují funkčnost Základního modulu Verification.

Machine Simulation Multi Axis OptiPath AutoDiff Model Export CNC Machine probing CAM Interface Simulace broušení Aplikace pro vývoj a výrobu kompozitů Modul Verifikace

Verification

Simulace, verifikace a analýza 3osých frézek, vrtání, soustružení a drátového řezání.

Machine Simulation

Modul pro tvorbu a simulaci CNC stroje a řídícího systému a následná kontrola kolizí.

Multi Axis

Simulace a verifikace 4 a 5ti osého fréyování, vrtání soustružení a kombinovaných mill/turn operací.

OptiPath

Modifikace posuvů v NC programu pro získání rychlejšího a efektivnějšího obrábění.

Model Export

Export "obrobeného" modelu do formátu IGES nebo STL.

CNCMachineProbing

Tvorba programů pro měřící sondu v libovolném stupni obrobení součásti. Snižuje možnost chyb pomocí simulace samotného měření na obrobku v mezioperačním stavu.

InspectionSequence

Šetří čas a zvyšuje přesnosti generováním měřících instrukcí a dokumentace  mezioperační kontroly na nasimulovaných "obrobených" tvarech.

EDM Die Sinking

Přesně simuluje a verifikuje elektroerozivní hloubící operace. Detekuje podříznutí/nedoříznutí, objem odebraného materiálu, kontaktní plochu a překrytí elektrod. Podporuje použití více elektrod.

AUTO-DIFF

Detekuje rozdíly mezi konstrukčním modelem a nasimulovaným tvarem.Umožňuje kontrolovat podříznutí průběžně.

Cutter / Grinder Machine Simulation

Slouží pro simulaci víceosých brusek, kontroluje kolize.

CAD/CAM Interfaces

Usnadňují přenos dat pro verifikaci a spouštění verifikace z vašeho CAD/CAM systému.

Model Interfaces

Umožňují načítat modely v různých formátech a použít je jako polotovar, upínací prvek, konstrukční model, držák nástroje nebo model stroje. V kombinaci s modulem ModelExport může být do těchto formátů exportován i "obrobený" model z VERICUTu.

Composite Applications

Na stypu stroje nezávislý off-line programovací a simulační software pro stroje na výrobu kompozitů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru