Smap3D Plant Design spojuje P&ID, Potrubí a Isometrii

Smap3D Plant Design je celosvětově plně integrován pouze do softwaru Solid Edge pro kontinuální procesní řetězec při konstrukci potrubních zařízení.

Jeden software pro všechny procesy

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a Isometrie

Smap3D Plant Design nabízí jediné softwarové řešení pro tři rozdílné oblasti: P&ID, 3D potrubí a isometrii. Pomocí tohoto softwaru, můžete kompletní systémy, jako jsou 3D mechanické konstrukce a potrubní konstrukce, přímo zpracovávat v Solid Edge prostředí s vysokou automatizací. Pro každého uživatele je možné individuálně přizpůsobit požadované programy dle uživatelsky specifických kroků.

Automatizovaný přenos dat

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a Isometrie

Smap3D vytvoří automatické spojení mezi jednotlivými programy. Generované údaje, jako definice potrubí tříd mohou být převedeny bez ztráty dat. To ponechává více času na skutečnou konstrukční práci!

Centralizované definice potrubních tříd

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a Isometrie

Definice potrubních tříd je důležitou součástí návrhu a konstrukci zařízení a potrubí. Proto, Smap3D potrubí obsahuje vyšší úroveň funkce pro definování potrubních tříd, které jsou k dispozici ve všech programech: Pro všechny procesy musí být všechna firemní a projektová specifika potrubní třídy definována pouze jednou. V rámci potrubních tříd, uživatel určuje, které vlastnosti (např. průměr nebo médium) patří ke které komponentě (ventily nebo fitinky).Výsledek: Vysoká procesní spolehlivost!

Smap3D Plant Design: O výrobci

Smap3D Plant Design je produkt společnosti CAD Partner GmbH, která sídlí v Německu a USA. Společnost CAD Partner je společnost s více než 20 lety zkušeností na CAD trhu.  

Více informací o Smap3D Plant Design

Smap3D Piping produktový list ke stažení