Školení Solid Edge - Korpus

Kurz je zaměřen na CAD/CAM systém Korpus a jeho základ Solid Edge. Předmětem je výuka prostředí Solid Edge a Korpus a základních 3D modelování, mimo modelování volně tvarovaných těles, práce se sestavami, tvorba výkresů a tvorba NC programu.

Účastníci kurzu

Předpokladem je alespoň minimální praxe v nábytkové konstrukci při středoškolském popřípadě univerzitním vzdělání technického zaměření. Znalosti ovládání počítače. Práce v prostředí MS Windows a práce s myší.

Délka kurzu

Celkem 4 dny ve dvou cyklech s týdenní přestávkou určenou pro praxi na vlastním pracovišti.

Obsah kurzu
 • Úvod do CAD modelování
 • Prostředí Solid Edge
 • Skicování
 • Základní tělesa a operace
 • Modelování pomocí konstrukčních prvků
 • Parametry modelu, editace, asociativita.
 • Skládání sestav
 • Sestavy - Top Down, Design in Concept, Master model koncept
 • Drafting - kreslení výkresu
 • Přenos informací do razítek, export kusovníku
 • Tvorba modelu nábytku
 • Tvorba spojení dílů
 • Modelování hranování
 • Generování NC programu
 • Klonování nábytku a editace
 • Praktické příklady