Jack

Jack je komplexní 3D simulační nástroj pro hodnocení lidského chování při práci. Umožňuje simulovat, kontrolovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka. Je současně ergonomickým nástrojem pro simulaci a optimalizaci ovládání výrobku nebo pracovního prostředí a přizpůsobení práce člověku. Biomechanicky přesný digitální model člověka s reálným fyziologickým rozsahem pohybů kloubů a antropometrií, který byl původně vytvořen za podpory NASA, umožňuje rychlé vytváření simulace pohybů prostřednictvím inverzní kinematiky. Pomocí databáze populačních průzkumů (např. ANSUR II, NHANES 2014, ISO7250, SAE CAESAR, …) se definuje rozsah velikosti cílové populace, případně lze definovat digitální dvojče člověka dle vlastních rozměrů.


Tecnomatix JackJack je vhodný pro konstruktéry, technology a procesní inženýry, ale je i silným nástrojem pro pracovní lékaře, ergonomy a techniky BOZP, pomocí kterého lze předcházet poškození zdraví při práci a optimalizovat pracovní výkon. Důkladná analýza pracoviště v CAD prostředí ještě před výrobou fyzických komponent, snižuje náklady na výrobky a jejich konstrukci a současně vytváří uživatelsky příjemnější výrobky. Mezi důležité nástroje v Jackovi patří i Occupant Toolkit, který slouží k návrhu interiérů vozidel i letadel.

Klíčové přínosy
  • Zvýšení účinnosti výrobního procesu a využití prostředků
  • Zvýšení bezpečnosti výroby/montáže
  • Tecnomatix JackSnížení počtu zranění a nemocí z povolání
  • Snížení ztrátových časů – optimalizace rozložení pracoviště
  • Zvýšení produktivity, kvality, snížení nákladů na dodatečné opravy/úpravy
  • Snížení počtu výrobních problémů ještě před stavbou fyzického prototypu/produktu
  • Minimalizace problémů s nástroji, vybavením, rozložení výrobních zařízení na pracovišti
  • Návrh interiéru vozidel s ohledem na člověka podle mezinárodně uznávaných standardů

 

Zkušební 30ti denní verze Jack zdarma