CAM Express

CAM Express je nezávislý CAM systém, který umožňuje komplexní obrábění součásti v profesích frézování/vrtání, soustružení, drátové řezání a obrábění na multifunkčních obráběcích centrech. Kromě solid modelu lze také obrábět plošné modely, STL modely, 2D drátovou geometrii nebo kombinaci výše uvedených typů geometrie. Systém umožňuje také používat sestavy pro definici obráběných nebo upínacích prvků. Úzké propojení s CAD systémem Solid Edge zabezpečuje asociativitu obrobeného modelu vzhledem ke geometrickým i technologickým změnám.

CAM ExpressSynchronní technologie disponuje výkonnými nástroji pro editaci CAD modelu v univerzálních formátech načteného bez historie modelování, což je vhodné při zohlednění tolerancí modelu, zjednodušování stěn nebo zaslepení či odstranění neobráběných tvarů.
Ke snadnému a intuitivní ovládání patří také kontextová grafická nápověda v dialogových oknech obráběcích operací a používání šablon k uchování a dalšímu použití již hotových metod, geometrie, nastavení operací a výběru nástrojů. Samozřejmostí je hlídání kolizí se zbytkovým materiálem obrobku, držáky nástrojů a upínacími prvky. Pro složitější obráběcí aplikace lze také simulovat proces obrábění včetně kinematiky CNC obráběcího stroje. Strojní čas vypočtený na základě definovaných technologických parametrů slouží pro cenové kalkulace, kapacitní propočty a výpočty spotřeby nástrojů.

Všechny konfigurace produktu obsahují modul pro tvorbu a úpravu postprocesorů, modul pro ověření dráhy nástroje, standardní překladače pro CAD data, knihovnu nástrojů, obráběných materiálů a řezných podmínek, generování dílenské dokumentace, modul pro práci se sestavami atd.

Nahoru