Solid Edge - Plastové díly

Solid Edge je velmi dobrou volbou pro plastikáře či nástrojaře, neboť již ve standarní verzi nabízí plnohodnotné plošné modelování, a obsahuje zajímavé portfolio funkcí pro vytváření forem, od nástrojů pro hledání siluet, přes vytváření dělících křivek a ploch, až po asociativní vytvoření tvárníku a tvárnice.

Modelování plastových dílů

Objemové modelování základních prvků dnes již zvládá snad každý 3D systém. Důležitá je ale schopnost efektivně využívat i v CAD systému postupů "takhle se to v praxi skutečně dělá", na jejichž zmapování a aplikaci výrobce programu klade důraz, a které preferuje před vnucováním vlastní vize postupu projektování zákazníkovi.

Rapid Blue je technologie plošného modelování je flexibilním nástrojem vytváření libovolných obecných tvarů, kdy odstraňuje tradiční omezení vytváření ploch daná stromem historie. Umožňuje vytvořit plochu pomocí více profilů průřezu a vodících trajektorií současně s modifikací nezávislou na historii jejich vzniku.

Analýzy

Program Solid Edge obsahuje kompletní sadu nástrojů pro analýzu jak vytvořených, tak importovaných modelů. Při práci na importovaných datech pomáhá kontrola geometrie a zvýraznění nesešitých hran. Na modelech plastových výlisků je nezbytná analýza úkosů stěn modelu a pro práci s plochami je důležitá funkce pro zobrazení zakřivení ploch a křivek. Samozřejmostí je sada příkazů pro odměřování vzdáleností (v jednotlivých osách, kolmé i nejkratší) a výpisu informací o prvcích.

Pomocí jedinečných senzorů je možné velmi snadno hlídat překročení nebo naopak nedosažení klíčových hodnot a parametrů. Konstruktér se tedy může plně soustředit na svou práci.

 

Modul Mold Tooling