Údržba, servis a generální opravy

Teamcenter je vybaven nástroji pro řízení údržby, servisu a generálních oprav (MRO), které jsou součástí stávajícího PLM prostředí. Nabízejí dokonalý přehled o složitých výrobcích, které fungují jako kapitálová aktiva a podporují efektivnější přístup k servisu prostřednictvím jediné definice konfigurace.

OEM výrobci mohou využít řešení Teamcenter k řízení produktového know-how napříč celým životním cyklem svých výrobků. Servisní organizace zase mají možnost využít řešení MRO (řízené z pohledu konfigurací) k plánování operací, optimalizaci poskytovaných servisních prací či lepšímu využití majetku i dílů, nástrojů a vybavení, které mají skladem. Schopnosti řešení Teamcenter umožňují provádět řadu funkcí spojených s údržbou, servisem a generálními opravami (MRO).

Řízení servisních dat

Teamcenter poskytuje dokonalý přehled o dlouhodobých aktivech, včetně znalostí o stavu stávající i historické konfigurace. Zároveň dokáže zachycovat servisní události prováděné kdekoli v servisním řetězci a poskytovat servisní rozhraní, jež podpoří kontrakty typu PBL/SLA prostřednictvím přesné metriky.

Plánování údržby

Teamcenter umožňuje servisním organizacím definovat a plánovat požadavky na údržbu, její četnost a postupy u složitých komponent a aktiv.

Provádění údržby

Servisní organizace mohou využítřešení Teamcenter k provádění auditovatelných servisních postupů, uchovávání jejich historie a sledování výkonu a stavu jednotlivých aktiv.

Řízení materiálů

Teamcenter umí sledovat a řídit všechny inventáře součástí, nástrojů a vybavení určených k údržbě, servisu nebo generálním opravám majetku.

Řízení logistických záznamů

Teamcenter integruje tvorbu a správu logistických dat do konstrukčního, výrobního a servisního prostředí, čímž se nejen snižují logistické náklady, ale i zrychluje přesnost dat.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Servisní organizace mohou efektivněji plánovat a poskytovat služby spojené s údržbou, servisem a generálními opravami (MRO)
  • Maximalizuje se provozní dostupnost a spolehlivost spravovaných aktiv
  • Díky poskytování aktuálních informací o aktivech mají servisní týmy dokonalý přehled o požadavcích na jednotlivá aktiva
  • Zpětná vazba od techniků pracujících v terénu přináší důležité informace o zjištěných problémech vývojovému a servisnímu týmu konstruktérů
  • Servisní organizace jsou schopny vyhodnotit dostupnost a spolehlivost aktiv a zavádět celopodnikovou metriku i techniky modelování a optimalizací, díky čemuž mohou uzavírat kontrakty postavené na výkonnosti
     
Nahoru