Týmová spolupráce

S řešením Teamcenter můžete využívat spolehlivé a flexibilní prostředí pro týmovou spolupráci. V tomto prostředí mohou týmy z jednotlivých oddělení spolupracovat v reálném čase a využívat veškeré informace týkající se výrobku v celém jeho životním cyklu. A to bez jakéhokoli speciálního školení na PLM či CAD systémy. Teamcenter vám umožní komunikovat s dodavateli, partnery i zákazníky v prostředí, které usnadňuje tvorbu konceptu, revize, kontrolu návrhu a technické změny.

Virtuální team

pro rychlé vytvoření virtuálního týmua snadné přidávání nových účastníků.

Virtuální konference

pro snadné sdílení on-line informací na počítačích členů konference a eliminaci nákladů a problémů s cestováním.

Využití individuálních znalostí

jednotlivých členů týmu a začlenění těchto nestrukturovaných znalostí do struktury Teamcenter.

Vizuální spolupráce

všech členů týmu nad různými typy dokumentů. Můžete prohlížet jakákoli CAD data používaná v podniku, analyzovat je a přidávat k nim poznámky ve standartním JT formátu.

Osobní portály

zobrazují jednotlivým členům týmu produkty a procesy podle jejich funkce, odpovědnosti a oprávnění.

Synchronní a asynchronní spolupráce

zahrnuje vizualizaci produktu a sdílení aplikací, dokumentů, složek a knihoven. Dále nabízí digitální kalendář a harmonogramy, stálou možnost komunikace prostřednictvím aplikace Instant Messaging, službu směrování/ohlašování dokumentů a diskusní fóra.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Práce v prostředí, které kombinuje výhody PLM s běžně známými nástroji Microsoftu
  • Zavedením systému Teamcenter do intranetového prostředí podniku lze využívat informace z ERP, SCM a CRM systémů společně s ostatními informacemi řízenými v řešení Teamcenter
  • Díky CAD neutrálnímu JT formátu prohlížení libovolných CAD dat je možná tvorba poznámek, kontrola a schvalování variant, a to bez nutnosti vlastnit licence příslušného CADsystému
Nahoru