Reporty a analýzy

Teamcenter je vybaven nástroji pro přípravu reportů a analýz v reálném čase, které lze využít pro kontrolu důležitých parametrů výrobku v celém jeho životním cyklu.
Následující funkce na tvorbu analýz a reportů umožňují získávat, sumarizovat a distribuovat informace z mnoha různých aplikací integrovaných do PLM prostředí.

Souhrn dat

pro sumarizaci dat na úrovni systému Teamcenter a využití vytvořených pravidel a přístupových práv v systému Teamcenter pro dodržování integrity a bezpečnosti dat. Do souhrnu dat lze zařadit data z jakékoliv další podnikové aplikace.

Teamcenter Reporty a analýzyReporty a grafy

v upravitelném HTML formátu proprohlížení a tisk. Tyto reporty můžete ukládat, posílat e-mailem, exportovat do PDF nebo do MS Excel. Do těchto zpráv lze snadno přidat i grafickou prezentaci dat. Data systému Teamcenter lze prohlížet a analyzovat z hlediska mnoha kritérií (včetně grafické prezentace). U mnoha typů analýz lze vytvořit různé náhledy na analyzovanou informaci.

Otevřené pracovní prostředí

a pokročilí průvodci aplikací vám pomohou rychle nasadit a využívat funkce systému Teamcenter pro analýzy a reporty a tím minimalizovat celkové náklady.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Zvýšení efektivity práce měřením a hodnocením klíčových parametrů
  • Souhrnné analýzy dat z různých zdrojů
  • Otevřená architektura, podpora jakékoli relační databáze a využití jakýchkoli vstupních dat. Snadná rozšiřitelnost těchto funkcí do ostatních systémů
  • Snížení nákladů spojených se zavedením speciálního systému na analýzy a reporty
Nahoru