Řízení vztahů s dodavateli

Teamcenter podporuje řízení vztahů s dodavateli a zároveň strategické iniciativy při zajištění zdrojů. Zlepšuje způsob, jímž vaši dodavatelé spolupracují s vývojovými i nákupními týmy vaší společnosti. Teamcenter pomáhá pojmenovat klíčové požadavky na zajištění zdrojů, zlepšit identifikaci dodavatelů, jejich hodnocení a zefektivnit vyjednávací aktivity.

Rozšířené procesy v systému Teamcenter můžete využít k řízení vztahů s dodavateli, a to včetně sledování kvality, hodnocení dodavatelů, konstrukčních změn, společného řízení projektu, sledování problémů i monitorování výkonu.

Řízení vztahů s dodavateli

Teamcenter dokáže sbírat, ukládat a spravovat informace o jednotlivých dodavatelích, včetně údajů o jejich kvalitě a popisů jejich kompetencí. Můžete jej využít k rychlému vyhledání, výběru a monitorování dodavatelských zdrojů.

Řízení a analýza výdajů

Teamcenter lze použít ke konsolidaci nákupních dat do společně sdílených kategorií výdajů a zde sledovat výdaje společnosti i shodu s legislativními požadavky - od první po poslední položku.

Společné řízení poptávek

Teamcenter zefektivňuje procesy spojené se sběrem a analýzou poptávek (RFP, RFI, RFQ). Možnost detailního přehledu o nákladech významně usnadňuje rozhodování.

Jednání prostřednictvím internetu

Teamcenter můžete využít k přesunu procesu vyjednávání na internet - a to prakticky pro jakékoli zboží či službu. Stejně tak pro plánování, sledování a kategorizaci jednotlivých událostí, včetně různých typů on-line aukcí o zakázky.

Spolupráce s dodavatelskou komunitou

Teamcenter umožňuje týmům nákupčích spolupracovat v reálném čase. V rámci společného prostředí mohou využít nástrojů k zajištění zdrojů při řešení dodavatelských projektů, pro komunikaci smluv uzavřených s dodavateli a rovněž pro ukládání i sdílení nejlepších postupů

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Týmy nákupčích získávají jediný zdroj informací, který mohou použít k rychlému vyhledávání, vyhodnocování, výběru a monitorování dodavatelských zdrojů
  • Podrobnější sledování a řízení výdajů za nákupy a služby externích dodavatelů
  • Dokonalý přehled i aktivní spolupráce nad požadavky najednotlivé výrobky, jejich definicemi a rozvojem procesů
  • Zjednodušení a standardizace poptávek (RFP, RFI, RFQ) zavedením konzistentního rámce pro poptávková řízení, který poskytuje základ pro porovnání dodavatelů a analýzu klíčových cenových ukazatelů
Nahoru